CESE pledează pentru un set de principii comune pentru serviciile publice, pentru a ajuta statele membre să respecte pe deplin democrația și statul de drept.

Într-un aviz adoptat de Adunarea Plenară la 2 decembrie, CESE observă că, prin faptul că asigură accesul egal și universal la servicii pentru toți, inclusiv pentru grupurile vulnerabile și dezavantajate, serviciile publice contribuie la progresul social și la dinamismul unei societăți. Ele pot acționa ca „stabilizatori automați” esențiali în perioade de criză, care s-au înmulțit în ultimii ani în domenii precum securitatea, economia, azilul, mediul, clima și sănătatea.

Raportorul CESE, Christian Moos, a explicat: „Administrația publică și serviciile reprezintă cea mai importantă legătură dintre guverne și societatea civilă. Ele sunt esențiale pentru reziliența democrației liberale în Europa. UE are nevoie de mecanisme eficace pentru a garanta respectarea deplină a statului de drept și imparțialitatea administrației publice în toate statele membre.”

Un set de principii comune

CESE identifică un set de principii comune pentru serviciile și administrațiile publice:

  • Dreptul la bună administrare consolidează încrederea societății. Transparența serviciilor publice asigură supravegherea independentă și contribuie la lupta împotriva corupției.
  • Serviciile publice au o funcție de protecție în ceea ce privește statul de drept. Personalul care lucrează în serviciile publice trebuie protejat pentru a putea refuza să se conformeze unor instrucțiuni de serviciu nelegitime. 
  • Serviciile publice trebuie să asigure accesul liber la informații și să rămână disponibile tuturor și în mod fizic, indiferent de gradul de digitalizare.

CESE propune, de asemenea, ca serviciile publice să devină interoperabile la nivel european. Schimburile și rotația locurilor de muncă între serviciile publice ale statelor membre ar trebui să fie posibile. Este esențial ca toate serviciile publice implicate în alocarea de fonduri europene să respecte și să pună în aplicare principiile serviciilor publice. (na)