ETSK kannattaa julkisia palveluja koskevia yhteisiä periaatteita, joilla jäsenvaltioita voidaan auttaa kunnioittamaan täysimääräisesti demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta.

ETSK toteaa täysistunnossaan 2. joulukuuta hyväksymässään lausunnossa, että varmistamalla palvelujen yhtäläisen ja yleisen saannin kaikille, myös haavoittuvassa ja heikossa asemassa oleville ryhmille, julkiset palvelut tukevat sosiaalista edistystä ja yhteiskunnan elinvoimaisuutta. Ne voivat toimia ratkaisevan tärkeinä ”automaattisina vakauttajina” kriisitilanteissa, joita on koettu viime vuosina yhä enemmän sellaisilla aloilla kuin turvallisuus, talous, turvapaikka-asiat, ympäristö, ilmasto ja terveys.

ETSK:n esittelijä Christian Moos selitti: ”Julkishallinto ja julkiset palvelut ovat tärkein yhteys hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan välillä. Ne ovat avain liberaalin demokratian kestävyyteen Euroopassa. EU tarvitsee tehokkaita mekanismeja, joilla taataan oikeusvaltioperiaatteen täysimääräinen noudattaminen ja julkishallinnon puolueettomuus kaikissa jäsenvaltioissa.”

Yhteiset periaatteet

ETSK määrittää julkisille palveluille ja julkishallinnolle joukon yhteisiä periaatteita:

  • Oikeus hyvään hallintoon vahvistaa yhteiskunnallista luottamusta. Julkisten palvelujen avoimuus varmistaa riippumattoman valvonnan ja edistää korruption torjuntaa.
  • Julkiset palvelut suojaavat oikeusvaltioperiaatetta. Julkisten palvelujen työntekijöillä on oltava tarvittava suoja, niin että heillä on mahdollisuus kieltäytyä laittomista määräyksistä. 
  • Julkisten palvelujen on taattava vapaa pääsy tietoihin, ja niitä tulee tarjota kaikille henkilökohtaisesti digitalisoinnista huolimatta.

ETSK ehdottaa myös, että julkisten palvelujen tulisi olla yhteentoimivia Euroopan tasolla. Henkilöstövaihdon ja työpaikan vaihdon jäsenvaltioiden julkisten palvelujen välillä tulisi olla mahdollista. Kaikkien EU:n rahoituksen jakamiseen osallistuvien julkisten palvelujen on ehdottomasti kunnioitettava ja toteutettava julkisia palveluja koskevia periaatteita. (na)