EGSO zagovara skup zajedničkih načela za javne službe kako bi se državama članicama pomoglo da u potpunosti poštuju demokraciju i vladavinu prava.

U mišljenju usvojenom na plenarnom zasjedanju 2. prosinca EGSO napominje da javne službe svima, pa tako i ranjivim skupinama i skupinama u nepovoljnom položaju, osiguravaju jednak i univerzalan pristup uslugama i time pridonose društvenom napretku i dinamičnijem društvu. Mogu djelovati kao ključni „automatski stabilizatori“ u kriznim vremenima, što je posljednjih godina došlo do izražaja u područjima kao što su sigurnost, gospodarstvo, azil, okoliš, klima i zdravstvo.

EGSO-ov izvjestitelj Christian Moos pojasnio je: „Javna uprava i javne službe najvažnija su poveznica između vlada i civilnog društva. Ključne su za otpornost liberalne demokracije u Europi. U EU-u su potrebni djelotvorni mehanizmi za osiguravanje potpunog poštovanja vladavine prava i nepristranosti javne uprave u svim državama članicama.“

Skup zajedničkih načela

EGSO je utvrdio skup zajedničkih načela za javne službe i uprave:

  • Pravo na dobro upravljanje jača povjerenje društva. Transparentnost javnih službi preduvjet je za neovisan nadzor i pridonosi borbi protiv korupcije.
  • Javne službe imaju funkciju zaštite s obzirom na vladavinu prava. Potrebno je zaštititi osoblje koje radi u javnim službama kako bi moglo odbiti izvršiti nezakonite administrativne upute. 
  • Javne službe moraju osigurati slobodan pristup informacijama i ostati osobno dostupne svima, bez obzira na digitalizaciju.

EGSO također predlaže da javne službe budu interoperabilne na europskoj razini. Potrebno je omogućiti razmjene i rotacije radnih mjesta među javnim službama država članica. Sve javne službe koje sudjeluju u dodjeli europskih sredstava moraju poštovati i primjenjivati načela javnih službi. (na)