ЕИСК Инфо: Ресторантите и баровете бяха затворени по време на пандемията. Как това положение се отразява на производителите на храни, доставчиците, собствениците на ресторанти, културата на хранене и потреблението на храни? Кой е най-добрият начин хората да се върнат на работа?

Петер Шмидт, председател на секции NAT: Производителите на храни, хранително-вкусовата промишленост и търговците на дребно на хранителни продукти са под натиск дори и при нормални условия. Всички очакват адекватни хранителни доставки денонощно и с най-високо качество.

Добрата новина на фона на всички лоши, свързани с пандемията, е, че доставките на храни в Европа работят добре дори по време на криза! Несъмнено веригата за доставки на храни е най-добре функциониращата по време на настоящата криза. В нито един момент рафтовете с храни в европейските магазини не останаха празни.

Пандемията обаче открои някои слабости, които бяха пренебрегвани досега. Искам накратко да обърна внимание на три от тях.

Единият от проблемите, който бързо изплува, беше свързан с наемането на селскостопански работници, а другият се отнасяше до структурата на месната индустрия.

И в двата случая производството разчита на евтина работна ръка, предимно от източноевропейски страни и мигранти (или граждани на трети държави), чрез злоупотреби със свободното движение на работници в Европа, което оказва огромен натиск върху цените на селскостопанските и хранителните продукти.

Ограниченията за пътуване и локдауните нарушиха тези вериги за доставки. В същото време станаха известни тежките условия, при които тези хора са живеели и работили. Тези условия доведоха и до масови заразявания и огнища на болестта. В случая с месната индустрия се наложи германското правителство да приеме разпоредби за защита на работниците.

Третото звено от веригата за доставки на храни, което е изправено пред големи проблеми, е хотелският и ресторантьорският сектор, както и цялата туристическа индустрия.

В повечето страни хотелите и ресторантите са затворени поради забрани, вечерен час, ограничения за пътуване и спиране на работата в целия сектор. Хиляди компании се борят да оцелеят или са изправени пред фалит.

Милиони работници са в принудителен отпуск, участват в програми за запазване на заетостта или са загубили работата си. Много хотелски компании започнаха преструктуриране и уволняват работници. Бъдещето на сектора е несигурно и възстановяването вероятно ще бъде дълго и трудно.

Във възможно най-кратък срок трябва да бъдат предприети следните мерки:

  • да се осигури бързо приемане и прилагане на плана за възстановяване на ЕС: предприятията и работниците не могат да чакат повече;
  • да се поставят хотелиерството и туризма в основата на националните планове за възстановяване и устойчивост, като социалните партньори бъдат включени в усилията за спасяване на възможно най-много работни места, да се подкрепи икономически сектора и усилията да се насочат към бързо, но безопасно и координирано възстановяване и улесняване на пътуванията;
  • да се удължат всички спешни мерки, като например схеми за работа с намалено работно време, поне до септември 2021 г., осигурявайки справедливи надбавки за всички работници, включително сезонни и временно наети;
  • увеличаване на плащанията на краткосрочни помощи до 100%;
  • правилно прилагане и изпълнение на приложимото законодателство на ЕС по отношение на правата на трансграничните и сезонните работници, по-специално правото на равно заплащане за еднакъв труд на едно и също място, включително чрез координирани съвместни инспекции по труда на национално и трансгранично равнище;
  • създаване на нов устойчив туристически модел чрез Европейския зелен пакт и стратегията „От фермата до трапезата“.

Финансова подкрепа, като например държавна помощ, заеми или освобождаване от данъци, трябва да се предоставя само на предприятия, които:

  • запазват работните места/създават достойни работни места и защитават правата на работниците и колективните трудови договори;
  • не са регистрирани в данъчни убежища и винаги са плащали дължимия си дял данъци и социалноосигурителни вноски;
  • се съгласят да преустановят изплащането на дивиденти, обратното изкупуване на акции и търговията с опции върху акции по време на кризата;