Вторият сезон на подкаста „Гледната точка на обикновените хора“ се открива с епизод, посветен на новата европейска многогодишна финансова рамка (МФР). Нашите четирима гости споделят с нас добрите, лошите и много лошите страни на това дългоочаквано споразумение.

Вторият сезон на подкаста „Гледната точка на обикновените хора“ се открива с епизод, посветен на новата европейска многогодишна финансова рамка (МФР). Нашите четирима гости споделят с нас добрите, лошите и много лошите страни на това дългоочаквано споразумение.

Ян Олбрихт, член на ЕП и съд...Повече

Вторият сезон на подкаста „Гледната точка на обикновените хора“ се открива с епизод, посветен на новата европейска многогодишна финансова рамка (МФР). Нашите четирима гости споделят с нас добрите, лошите и много лошите страни на това дългоочаквано споразумение.

Ян Олбрихт, член на ЕП и съдокладчик по МФР за Европейския парламент, разяснява защо преговорите бяха толкова трудни и също така подчертава значението на новата програма „ЕС в подкрепа на здравето“. Стефано Палмиери, председател на секция ECO в Европейския икономически и социален комитет, вижда възможност за модернизиране на европейската икономическа и социална система. Той представя визията на гражданското общество заедно с двама други оратори: Габриела Чивико, член на управителния комитет на Civil Society Europe и Жужана Сабо, журналист и член на Res Publica Foundation. Те споделят сходни опасения относно собствените ресурси на ЕС и слабостта на новия механизъм за обвързване с условия в областта на върховенството на закона.

Свиване