МФР: добрите, лошите и много лошите страни

Вторият сезон на подкаста „Гледната точка на обикновените хора“ се открива с епизод, посветен на новата европейска многогодишна финансова рамка (МФР). Нашите четирима гости споделят с нас добрите, лошите и много лошите страни на това дългоочаквано споразумение.

Налични езици:

Уводна статия

Приветстваме смелостта и солидарността на гражданското общество в Европа

Уважаеми читатели,

На 15 февруари се проведе церемонията по награждаване на лауреатите на нашата Награда за гражданска солидарност, стартирана през юли 2020 г., точно когато Европа се възстановяваше от първата вълна на пандемията от COVID-19. Това беше малко след края на първите ограничения на свободата на движение, които наложиха да се изолираме в домовете си, докато наблюдавахме съобщенията на медиите за покъртителни сцени от болниците в Европа и всяка вечер аплодирахме медицинските работници.

Не след дълго обаче започнаха да пристигат многобройни съобщения за действия на солидарност от всички краища на ЕС, които демонстрираха, че много хора не стояха безучастно, а полагаха всевъзможни усилия, за да помагат — на най-уязвимите от нас, най-силно засегнатите от кризата или по всякакъв друг начин.

Отбележете си в календара

1—5 март 2021 г., Брюксел
Дни на гражданското общество

18—19 март 2021 г., Брюксел
„Твоята Европа, твоето мнение!“

24—25 март 2021 г., Брюксел
Пленарна сесия на ЕИСК

„Въпрос към ...“

„Въпрос към ...“.

В секцията ни „Въпрос към ...“ каним членове на ЕИСК да отговорят на актуален въпрос по тема, която според нас е от особено значение.

 

Въздействието на COVID-19 върху веригата за доставки на храни

ЕИСК Инфо: Ресторантите и баровете бяха затворени по време на пандемията. Как това положение се отразява на производителите на храни, доставчиците, собствениците на ресторанти, културата на хранене и потреблението на храни? Кой е най-добрият начин хората да се върнат на работа?

Петер Шмидт, председател на секции NAT: Производителите на храни, хранително-вкусовата промишленост и търговците на дребно на хранителни продукти са под натиск дори и при нормални условия. Всички очакват адекватни хранителни доставки денонощно и с най-високо качество.

Познайте кой е нашият гост...

Гостът изненада

Всеки месец представяме гост изненада — публична личност, която ни дава мнението си по актуалните въпроси и ни носи глътка свеж въздух, за да разширим хоризонтите си, да ни вдъхнови и да ни накара да се вгледаме по-внимателно в днешния свят. В настоящото февруарско издание имаме удоволствието да посрещнем две личности от различни сфери — култура и медии — които могат да ни помогнат да разберем по-добре какво се случва около нас и да повишат нашата чувствителност. Става въпрос за белгийката Елен Тьонисен, която се занимава с театър и кино и за Никола Гро-Верейд, наблюдател и добър познавач на европейската политика.

Eлен Тьонисен: „Творецът, който не може да твори се чувства като във вакуум“

Хората на изкуството са сред тези, които понасят „съпътствате щети“ от тази пандемия. Театрите са затворени, въпреки че известно временно възобновяване на дейността. Много актьори, режисьори, музиканти, танцьори или технически лица от сферата на сценичните изкуства се оказват без работа при тези неочаквани обстоятелства. Основните последици от това положение са страхът за бъдещето и силна фрустрация.
Творецът, който не може да твори се чувства изпразнен от съдържание и безполезен.

Никола Гро-Верейд: Опасността от недемократична Европа вследствие на COVID-19

Предприетите от редица европейски страни мерки в името на здравето биха могли да доведат до „странична жертва“ — върховенството на закона

Ако появата на COVID-19 през февруари—март 2020 г. беше изненадваща за всички и налагаше спешни импровизирани мерки, днес случаят вече не е такъв. Драстичните мерки за овладяването на тази здравна криза могат да бъдат оправдани. Техните последствия обаче трябва да бъдат прогнозирани в по-голяма степен и преди всичко — тези мерки трябва да бъдат по-добре контролирани по демократичен начин. В момента това не е така.

Новини от ЕИСК

Време е да действаме и да придадем на думата „общност“ ново значение

На пленарната сесия на ЕИСК на 27 януари португалският министър-председател Антониу Коща представи приоритетите на португалското председателство на Европейския съюз. На челно място в програмата на своето председателство Португалия поставя социалната програма и поиска от ЕИСК да предостави експертния си опит по седем важни теми за бъдещето на ЕС.

ЕИСК подкрепя Европейската комисия в борбата за възстановяването на Европа от COVID-19

Председателството на ЕИСК, с акцент върху изграждането на икономически, социално и екологично по-силен ЕС, подкрепя усилията на Комисията да изправи Европа отново на крака след кризата, предизвикана от COVID-19. Това е посланието, което председателката на ЕИСК Криста Швенг изпрати на заместник-председателя на Европейската комисия, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи, Марош Шефчович, който присъства на януарската пленарна сесия на Комитета.

Нулева толерантност към тормоза с новия Кодекс за поведение на ЕИСК

Повече яснота, по-голяма финансова прозрачност, строги правила относно тормоза и по-строги санкции за неспазване на правилата. На 28 януари 2021 г. членовете на ЕИСК гласуваха значителни промени в своя Кодекс за поведение. Това е първият етап от реформата на Комитета, която предприе новото ръководство на ЕИСК.

ЕС следи отблизо прилагането на Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство

За пръв път след подписването на Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство Мишел Барние, ръководител на Работната група на Европейската комисия за отношенията с Обединеното кралство, изрази публично мнението си по текста по време на обсъждане в рамките на януарската пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет.

Бедността в ЕС може да бъде намалена наполовина до 2030 г., научи ЕИСК

През следващото десетилетие броят на хората, живеещи в бедност, може да бъде намален с 50%, заяви специалният докладчик на ООН по въпросите на крайната бедност и правата на човека на януарската пленарна сесия на ЕИСК, като разкри пред институциите на ЕС резултатите от своята мисия.

Нов пакт за миграцията: „Дяволът е в детайлите“

На 27 януари ЕИСК проведе дебат с комисар Йохансон на пленарната си сесия, на която прие становището си относно „Нов пакт за миграцията и убежището“. В него Комитетът изрази резерви дали пактът ще спомогне за разработването на обща европейска рамка за управление на миграцията, която да е както ефективна, така и съобразена с ценностите на ЕС.

Достъпът до правосъдие в областта на околната среда е от решаващо значение за изпълнението на Зеления пакт на ЕС

В неотдавнашен доклад ЕИСК приветства предложението на Комисията за преразглеждане на Регламента относно Орхуската конвенция и за подобряване на достъпа на лица и НПО до административен и съдебен контрол по въпросите на околната среда, но изтъква, че преработеният регламент не е достатъчно амбициозен.

Целите на ЕС в областта на климата: само един цялостен подход може да превърне предизвикателствата във възможности

2030  40% increases to 55%

ЕИСК отново заявява, че правилното решение е намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. В своето становище Засилване на европейската амбиция в областта на климата обаче той подчертава необходимостта от повече усилия за постигане на междинните цели с оглед на ускоряване на процеса. В противен случай съществува риск целите, свързани с неутралността по отношение на климата, да не бъдат постигнати до 2050 г.

Комисията по индустриални промени на ЕИСК започва новия си мандат и приема работна програма за 2021 г.

На 13 януари Консултативната комисия по индустриални промени (CCMI) на Европейския икономически и социален комитет проведе учредителното заседание на новия си мандат и прие Работната си програма за 2021 г.

Време за по-ориентирано към благоденствието икономическо управление

Европейския икономически и социален комитет приветства препоръките на Комисията относно икономическата политика на еврозоната. Той твърдо подкрепя пакета от мерки на инструмента за възстановяване NextGenerationEU и призовава необходимите споразумения да бъдат сключени възможно най-скоро.

ЕС се нуждае от истинска стратегия за интеграция на енергийната система

ЕИСК подкрепи призива на Европейската комисия за интегриране на енергийната система. В бъдеще електроенергията, отоплението и транспортът би трябвало да бъдат взаимосвързани, като крайната цел е подобряване на ефективността и постигане на неутрална по отношение на климата икономика

Водородът може да бъде основен двигател на един нов обществен модел след COVID-19

Европейският съюз трябва да преодолее кризата, свързана с COVID-19, като изгради нов модел на общество, основан на по-екологични, по-справедливи и по-устойчиви икономики. Като чиста енергия водородът може да бъде основен двигател на трансформацията. Това е основната идея в становището на Пиер Жан Кулон, прието на януарската пленарна сесия на ЕИСК.

Новини от групите

Споразумението за Брексит: предприятията ще имат нужда от период на приспособяване

Изказване на Стефано Малия, председател на група „Работодатели“ на ЕИСК

Работодателите от ЕС приветстват споразумението за Брексит и сърдечно поздравяват преговарящия екип на Европейската комисия, вещо ръководен от Мишел Барние. Тъй като предприятията се опитват да разберат търговския договор от 1 200 страници, те призовават за период на приспособяване, който да им помогне да преодолеят този труден етап на научаване.

Няма да има възстановяване без социално възстановяване

Action Plan to implement the European Pillar of Social Rights and the Social Summit in Porto

От група „Работници“ на ЕИСК

Уебинар, организиран през януари от група „Работници“ на ЕИСК, подчерта необходимостта от нов социален договор след следващата социална среща на върха в Порто.

Конференция на група „Многообразие Европа“, посветена на въздействието на COVID-19 върху организираното гражданско общество

От група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

На 12 март група „Многообразие Европа“ ще бъде домакин на конференция (комбиниран режим) на тема „Организациите на гражданското общество по време на пандемията от COVID-19 и след това: предизвикателства и идеи за бъдещето“. По време на проявата ще бъде обявено началото на проучването на ЕИСК относно „Отговорът на организациите на гражданското общество на пандемията от COVID-19 и последващите ограничителни мерки, приети в Европа“ и ще бъдат проведени разисквания по актуални въпроси с участието на оратори на високо равнище и представители на гражданското общество.

Скоро в културни прояви на ЕИСК

Дни на гражданското общество през 2021 г.: устойчиво възстановяване за бъдещето на европейските граждани

Какво трябва да представлява устойчивото възстановяване от COVID-19 в Европа? На кои ключови предимства следва да заложи ЕС, за да осигури светло бъдеще за гражданите си? Това ще бъдат основните теми на Дните на гражданското общество на ЕИСК през 2021 г., които ще се проведат онлайн от 1 до 5 март.

ЕИСК ще проведе дебат в социалните медии относно ролята на системната промяна в действията в областта на климата

На 20 март ЕИСК ще организира проява в социалните медии, в която ще се включат млади експерти, активисти и лобисти от цяла Европа, за да обсъдят системната промяна в действията в областта на климата.

Разговор за изкуство — първата културна проява на ЕИСК на живо за годината

На 25 януари, понеделник, Европейският икономически и социален комитет проведе първия си онлайн „Разговор за изкуство“, за да открие виртуално онлайн изложбата Hand in Hand („Ръка за ръка“) от Мария Рейш Роша.