ETSK-info: Ravintolat ja baarit ovat olleet suljettuina pandemian aikana. Miten tämä tilanne vaikuttaa elintarvikkeiden tuottajiin, toimittajiin, ravintoloiden omistajiin sekä ruoka- ja syömiskulttuuriin? Mikä on paras tapa saada ihmiset takaisin työhön ja toimeen?

NAT-jaoston puheenjohtaja Peter Schmidt: Elintarvikkeiden tuottajat, elintarviketeollisuus ja elintarvikkeiden vähittäismyyjät ovat paineen alla myös normaaleina aikoina. Kaikki odottavat, että tarjolla on riittävästi huippulaatuista ruokaa kellon ympäri.

Hyvä uutinen kaiken pandemian aiheuttaman kurjuuden keskellä onkin se, että Euroopan elintarvikehuolto toimii hyvin myös kriisiaikoina! Elintarvikkeiden toimitusketju on luultavasti se ala, joka on suoriutunut parhaiten koko nykyisen kriisin ajan. Euroopan markkinoilla ei ole ollut yhtäkään hetkeä, jolloin elintarvikemyymälät olisivat olleet tyhjillään.

Kuitenkin pandemia on tuonut päivänvaloon eräitä huomiotta jätettyjä heikkouksia. Haluan ottaa lyhyesti puheeksi niistä kolme.

Yksi varsin pian ilmennyt ongelma koski sadonkorjuutyössä avustavien työntekijöiden palkkaamista maatalousalalla, ja toinen oli lihanjalostusteollisuuden rakenne.

Tuotanto perustui molemmissa tapauksissa pääasiassa Itä-Euroopan maista peräisin olevaan ja maahanmuuttajista (tai kolmansien maiden kansalaisista) koostuvaan edulliseen työvoimaan, mikä johti työntekijöiden vapaan liikkuvuuden väärinkäyttöön Euroopassa ja valtavaan hintapaineeseen maatalous- ja elintarviketuotteissa.

Matkustusrajoitukset ja sulkutoimet aiheuttivat häiriön mainituissa toimitusketjuissa. Samaan aikaan vaikeat olosuhteet, joissa nämä ihmiset asuivat ja työskentelivät, tulivat ilmi. Olosuhteet johtivat myös tartuntaketjuihin ja taudinpurkauksiin. Lihanjalostusteollisuuden osalta tämä sai Saksan hallituksen antamaan säädöksiä työntekijöiden suojelemiseksi.

Kolmas elintarvikeketjun lohko, joka on valtavissa vaikeuksissa, on hotelli- ja ravintola-ala ja ylipäätään matkailuala maailmanlaajuisesti.

Vieraanvaraisuusalan yritykset ovat kiinni useimmissa maissa ulkonaliikkumis- ja muiden kieltojen, matkustusrajoitusten ja koko sektorin sulkemisen vuoksi. Tuhannet yritykset joutuvat kamppailemaan eloonjäämisestään tai ovat tuhoutumassa.

Miljoonat työntekijät on lomautettu tai he ovat työpaikkojen säilyttämiseksi perustettujen ohjelmien varassa tai joutuneet työttömiksi. Monet hotelliyritykset ovat käynnistäneet saneeraustoimet ja työntekijöiden irtisanomisen. Alan tulevaisuus on epävarma, ja elpymisestä odotetaan pitkää ja vaikeaa.

On mahdollisimman pian ryhdyttävä seuraaviin toimiin:

  • EU:n elpymissuunnitelma täytyy hyväksyä ja toteuttaa ripeästi: yritykset ja työntekijät eivät pysty odottamaan enää kauemmin.
  • Vieraanvaraisuus- ja matkailuala on määritettävä kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien kärkiaiheeksi, ja työmarkkinaosapuolet on kutsuttava mukaan pelastamaan mahdollisimman monta työpaikkaa. Alaa pitää tukea taloudellisesti ja pyrkiä matkustamisen nopeaan mutta turvalliseen ja koordinoituun elvyttämiseen ja helpottamiseen.
  • On pidennettävä työajan lyhentämisjärjestelyjen kaltaisten poikkeustoimien kestoa vähintään vuoden 2021 syyskuuhun ja myönnettävä oikeudenmukaiset avustukset kaikille työntekijöille, kausi- ja tilapäistyöntekijät mukaan luettuina.
  • Työajan lyhentämiseen liittyvät avustukset on nostettava 100 prosenttiin.
  • Raja- ja kausityöntekijöitä koskeva EU:n lainsäädäntö on pantava asianmukaisesti täytäntöön, ja sen noudattamista on valvottava pätevästi, eritoten oikeutta samaan palkkaan samassa paikassa suoritettavasta samasta työstä, muun muassa maakohtaisten ja rajatylittävien yhtenäisten ja yhteisten työsuojelutarkastusten keinoin.
  • Tulee toteuttaa uutta kestäväpohjaisen matkailun konseptia Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja Pellolta pöytään -strategian puitteissa.

Mahdollista taloudellista tukea, kuten valtiontukea, lainoja tai verohelpotuksia, tulee myöntää ainoastaan yrityksille, jotka

  • turvaavat työllisyyden tai luovat säällisiä työpaikkoja ja puolustavat työntekijöiden oikeuksia ja työehtosopimuksia
  • eivät ole rekisteröityneet veroparatiiseihin ja ovat aina maksaneet oman osuutensa veroista ja sosiaaliturvamaksuista
  • suostuvat keskeyttämään osinkojen maksamisen, osakkeiden takaisinostot ja osakeoptioiden käyttöönottamisen kriisin aikana.