Partnerships

This page is also available in

Ak ste...

 • organizácia občianskej spoločnosti

alebo

 • inštitúcia EÚ spolupracujúca s organizáciou občianskej spoločnosti

a organizujete podujatie...

 • súvisiace s prácou EHSV
 • súvisiace s politikami EÚ
 • mimoriadne relevantné vo vzťahu k otázkam občianskej spoločnosti,

...potom sa môžete uchádzať o partnerstvo s EHSV.

Ako postupovať?

 • Prečítajte si pozorne Podrobný postup a uistite sa, že spĺňate všetky uvedené podmienky.
 • Vyplňte a zašlite toto on-line tlačivo.
 • Vaša žiadosť bude preskúmaná a o rozhodnutí budete vyrozumený.
 • V prípade ďalších otázok zašlite e-mail na adresu: partnershipsateesc [dot] europa [dot] eu.

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI

Oprávnenie môže byť kedykoľvek zrušené z bezpečnostných dôvodov alebo z dôvodu nedodržania usmernení bez toho, aby mali organizátori nárok na náhradu.

Povinnosti organizátorov:

 • vyplniť tlačivo a súhlasiť so všetkými podmienkami vzťahujúcimi sa na organizáciu partnerstva
 • predložiť všetky požadované informácie a dokumenty v lehote uvedenej v Podrobnom postupe
 • výslovne sa zaviazať, že za podujatia konané v priestoroch EHSV nebudú účtovať žiadny registračný poplatok
 • dodržiavať pracovný čas EHSV (9.00 – 17.30 hod.) a prestávku na obed (minimálne hodinu a 30 minút) pri plánovaní podujatia
 • používať logo EHSV vo všetkých dokumentoch, na pútačoch a vstupných preukazoch súvisiacich s podujatím
 • zabezpečiť komplexnú registráciu v deň podujatia (kontrolu dokladov totožnosti na základe zoznamu dokladov totožnosti pred vydaním vstupného preukazu)
 • inštalovať grafické prvky a pútače
 • zabezpečiť po podujatí návrat zasadacej miestnosti do pôvodného stavu
 • zaslať EHSV správu o podujatí

Praktické podrobnosti

 • miesto konania: zasadacie miestnosti s kapacitou do 180 účastníkov
 • technické zariadenia: osobný počítač, projektor, audio-/video zaznamenávanie, tlmočnícke kabíny atď.

Čo EHSV nebude poskytovať:

 • tlmočenie
 • dodanie občerstvenia
 • výstavné podstavce a vstupné preukazy
 • uskladnenie akéhokoľvek druhu
 • grafické prvky
 • registráciu

Downloads

Guidelines for organising events in partnership with the EESC