Partnerships

Ако сте....

 • организация на гражданското общество

или

 • институция на ЕС, която работи в сътрудничество с организация на гражданското общество

и организирате проява...

 • във връзка с дейността на ЕИСК
 • свързана с политиките на ЕС
 • на тема от голямо значение за гражданското общество

....тогава можете да кандидатствате за партньорство с ЕИСК.

Каква е процедурата?

 • Прочетете внимателно „Процедурата – стъпка по стъпка“ и се уверете, че отговаряте на всички посочени по-горе условия.
 • Попълнете и изпратете онлайн формуляра.
 • Вашето искане ще бъде разгледано и ще бъдете уведомени за решението.
 • Ако имате допълнителни въпроси, моля изпратете електронно съобщение на адрес: partnerships@eesc.europa.eu

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Разрешението може да бъде оттеглено по всяко време от съображения за безопасност или при неспазване на насоките, без право на обезщетение за организаторите.

Задължения на организаторите:

 • попълване на формуляра и приемане на всички условия, свързани с организирането на партньорство;
 • предоставяне на цялата искана информация и документи в рамките на сроковете, посочени в „Процедурата – стъпка по стъпка“;
 • изричен ангажимент да не събират никакви такси за участие в мероприятията, провеждани в помещения на ЕИСК;
 • придържане към работното време на ЕИСК (9,00 ч. – 17,30 ч.) и обедна почивка (минимум 1,5 часа) при планиране на проявата;
 • използване на логото на ЕИСК във всички документи, банери и пропуски, свързани с проявата;
 • осигуряване на цялостна процедура за регистрация в деня на проявата (предварителна проверка за съответствие на документите за самоличност с посочените в списъка с лични карти преди издаването на пропуск);
 • създаване на целия графичен материал и банери;
 • гарантиране, че след приключване на проявата залата ще бъде приведена в първоначалното ѝ състояние;
 • изпращане на ЕИСК на отчет за проявата

Практическа информация

 • място на провеждане: заседателни зали с капацитет до 180 души
 • техническо оборудване: компютър, проектор, аудио/видеозаписна уредба, кабини за устен превод и др.

Какво не осигурява ЕИСК:

 • устен превод
 • кетъринг
 • презентационно оборудване и пропуски
 • съхраняване на каквито и да било материали
 • графичен материал
 • процедура за регистриране

Downloads

Guidelines for organising events in partnership with the EESC