Partnerships

This page is also available in

Jeśli są Państwo...

 • organizacją społeczeństwa obywatelskiego

lub

 • instytucją UE współpracującą z organizacją społeczeństwa obywatelskiego

I organizują Państwo wydarzenie...

 • powiązane z pracami EKES-u
 • powiązane z polityką UE
 • ściśle powiązane z kwestiami ważnymi dla społeczeństwa obywatelskiego

... to mogą się Państwo starać o nawiązanie współpracy z EKES-em.

Jak?

 • Prosimy dokładnie zapoznać się z procedurą „Krok po kroku” i upewnić się, że spełniają Państwo wszystkie wymienione warunki.
 • Prosimy wypełnić i przesłaćformularz internetowy.
 • Po rozpatrzeniu wniosku zostaną Państwo powiadomieni o podjętej decyzji.
 • Jakiekolwiek pytania prosimy kierować na adres partnershipsateesc [dot] europa [dot] eu.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta z przyczyn bezpieczeństwa lub w wypadku nieprzestrzegania wytycznych. Organizatorzy nie mają wówczas prawa do żadnego odszkodowania.

Obowiązki organizatorów:

 • wypełnienie formularza i zaakceptowanie wszystkich warunków związanych z nawiązaniem partnerstwa
 • przekazanie wszystkich wymaganych informacji i dokumentów w terminach wyznaczonych w procedurze „Krok po kroku
 • wyraźne zobowiązanie się do niepobierania jakichkolwiek opłat rejestracyjnych w wypadku wydarzeń odbywających się w siedzibie EKES-u
 • przestrzeganie godzin pracy w EKES-ie (godz. 9.00–17.30) i przerwy na obiad (min. 1,5 godz.) w planowanych wydarzeniach
 • stosowanie logo EKES-u we wszystkich dokumentach, banerach i przepustkach związanych z wydarzeniem
 • zapewnienie kompleksowej procedury rejestracji w dniu wydarzenia (kontrola dokumentów tożsamości przed wydaniem identyfikatora)
 • przygotowanie wszystkich elementów graficznych i banerów
 • doprowadzenie sali do pierwotnego stanu po zakończeniu posiedzenia
 • przesłanie Komitetowi sprawozdania z wydarzenia

Ustalenia praktyczne

 • Miejsce: sale posiedzeń – do 180 osób
 • Infrastruktura techniczna: komputer, projektor, sprzęt audio-wideo, kabiny tłumaczeniowe itp.

Czego EKES nie zapewnia:

 • tłumaczenia ustnego
 • cateringu
 • tablic i identyfikatorów
 • wszelkiego przechowywania
 • grafiki
 • procedury rejestracji

Downloads

Guidelines for organising events in partnership with the EESC