Partnerships

This page is also available in

Če ste:

 • organizacija civilne družbe

ali

 • institucija EU, ki sodeluje z organizacijo civilne družbe,

in organizirate dogodek, ki je:

 • povezan z delom EESO,
 • povezan s politikami EU,
 • močno povezan z vprašanji civilne družbe,

potem lahko zaprosite za partnerstvo z EESO.

Kako naprej?

 • Pozorno preberite „Faze postopka“ in se prepričajte, da izpolnjujete vse naštete pogoje.
 • Izpolnite in pošljite spletni obrazec.
 • Vašo prošnjo bomo preučili in vas obvestili o svoji odločitvi.
 • Morebitna dodatna vprašanja v zvezi s tem pošljite po e-pošti na naslov: partnershipsateesc [dot] europa [dot] eu.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

Dovoljenje se lahko kadarkoli prekliče iz varnostnih razlogov ali zaradi nespoštovanja smernic, ne da bi bili organizatorji upravičeni do odškodnine.

Organizatorji morajo:

 • izpolniti obrazec in sprejeti vse pogoje glede organizacije partnerstva,
 • predložiti vse zahtevane informacije in dokumente, in to v rokih, navedenih v „Fazah postopka“,
 • izrecno se zavezati, da za dogodke, organizirane v prostorih EESO, ni treba plačati prijavnine,
 • spoštovati delovni čas EESO (9.00–17.30) in odmor za kosilo (najmanj 1 uro 30 minut) pri organizaciji dogodka,
 • uporabiti logotip EESO na vseh dokumentih, napisih in izkaznicah za dostop, povezanih z dogodkom,
 • zagotoviti celovit prijavni postopek na dan dogodka (primerjanje osebnih dokumentov s prijavljenimi osebnimi dokumenti pred izdajo izkaznice),
 • postaviti slike in napise,
 • zagotoviti, da se po dogodku prostor vrne v prvotno stanje,
 • EESO poslati poročilo o dogodku.

Praktične informacije

 • Prostori: sejne dvorane, ki lahko sprejmejo do 80 oseb
 • Tehnična sredstva: računalnik, projektor, avdio/video snemanje, kabine za tolmačenje itd.

EESO ne zagotovi:

 • tolmačenja,
 • priprave in dostave hrane,
 • razstavnih stojal in izkaznic,
 • kakršne koli shrambe,
 • grafičnega materiala,
 • prijavnega postopka.

Downloads

Guidelines for organising events in partnership with the EESC