Partnerships

This page is also available in

Om ni är ...

 • en organisation i det civila samhället

eller

 • en EU-institution som samarbetar med en organisation i det civila samhället

och ni anordnar ett evenemang ...

 • som är relevant för EESK:s arbete
 • som rör EU:s politik
 • som är mycket relevant för frågor som rör det civila samhället

... så kan ni ansöka om partnerskap med EESK.

Så här gör ni

 • Läs "steg för steg-förfarandet" noggrant och se till att ni uppfyller alla ovannämnda villkor.
 • Fyll i och lämna in den elektroniska blanketten.
 • Er ansökan kommer att behandlas och ni kommer att informeras om beslutet.
 • Om ni har några frågor, skicka ett e-postmeddelande till partnershipsateesc [dot] europa [dot] eu.

ANSVARSFRISKRIVNING

Godkännandet kan när som helst återkallas av säkerhetsskäl eller på grund av bristande överensstämmelse med riktlinjerna, utan att arrangörerna kan göra anspråk på ersättning.

Arrangörernas skyldigheter:

 • Att fylla i blanketten och godta alla villkor beträffande anordnandet av ett partnerskap
 • Att tillhandahålla alla begärda uppgifter och handlingar inom de tidsfrister som nämns i "steg för steg-förfarandet"
 • Att uttryckligen åta sig att inte ta ut några registreringsavgifter för evenemang som äger rum i EESK:s lokaler
 • Att hålla sig till EESK:s arbetstid (kl. 9.00–17.30) och lunchrast (minst 1,5 timmar) vid planeringen av evenemanget
 • Att använda EESK:s logotyp i samtliga handlingar, banderoller och passerkort som avser evenemanget
 • Att säkerställa ett heltäckande registreringsförfarande på dagen för evenemanget (kontroll av id-kort mot förteckningen över id-kort innan passerkort utfärdas)
 • Att sätta upp grafik och banderoller
 • Att se till att lokalen återställs till sitt ursprungliga skick efter sammanträdet
 • Att skicka en rapport om evenemanget till EESK

Praktiska arrangemang:

 • Sammanträdeslokaler med kapacitet för upp till 180 personer
 • Tekniska hjälpmedel: dator, projektor, ljud-/videoinspelning, tolkbås osv.

EESK tillhandahåller inte

 • tolkning
 • catering
 • stafflier och passerkort
 • lagring
 • grafik
 • registreringsförfarande.

Downloads

Guidelines for organising events in partnership with the EESC