Partnerships

Repræsenterer du... 

 • en civilsamfundsorganisation

eller

 • en EU-institution, der samarbejder med en civilsamfundsorganisation

og planlægger du et arrangement, der... 

 • er relevant for EØSU's arbejde
 • vedrører EU's politikområder
 • er meget relevant for civilsamfundet

... så kan du søge om at indgå et partnerskab med EØSU.

Hvordan? 

ANSVARSFRASKRIVELSE

Godkendelsen kan til enhver tid trækkes tilbage af sikkerhedshensyn eller i tilfælde af manglende overholdelse af retningslinjerne, uden at arrangørerne kan gøre krav på erstatning.

Det påhviler arrangørerne at:

 • udfylde ansøgningen og acceptere alle betingelser vedrørende tilrettelæggelsen af partnerskabet
 • fremsende alle de nødvendige oplysninger og dokumenter inden for fristerne i afsnittet "Sådan gør du trin for trin"
 • give udtrykkeligt afkald på enhver form for indskrivningsgebyr i forbindelse med arrangementer, der finder sted i EØSU's lokaler
 • overholde EØSU's kontortider (kl. 9.00-17.30) og frokostpause (mindst halvanden time) i forbindelse med arrangementet
 • bruge EØSU's logo på alle dokumenter, bannere og adgangskort i forbindelse med arrangementet
 • sørge for, at deltagerne registreres korrekt på selve dagen (alle ID-kort sammenholdes med listen over ID-kort, før der udstedes et adgangskort)
 • hænge eventuelle billeder og bannere op
 • sørge for, at lokalet efterlades i samme stand, som det blev modtaget
 • sende EØSU en rapport om arrangementet.

Praktiske foranstaltninger

 • mødelokaler: diverse mødelokaler med en kapacitet på max 180 personer
 • tekniske hjælpemidler: PC, projektor, audio/videooptager, tolkekabiner osv.

Følgende stilles ikke til rådighed af EØSU:

 • tolkning
 • catering
 • tavler og adgangskort
 • opbevaringsfaciliteter
 • grafik
 • registrering.

Downloads

Guidelines for organising events in partnership with the EESC