Partnerships

Als u ...

 • een maatschappelijke organisatie bent

of

 • een EU-instelling die samenwerkt met een maatschappelijke organisatie

en u organiseert een evenement dat ...

 • van belang is voor de werkzaamheden van het EESC,
 • betrekking heeft op het EU-beleid of
 • nauw verband houdt met maatschappelijke kwesties,

… dan kunt u zich aanmelden als partner van het EESC.

Hoe gaat dat in zijn werk?

 • Lees het ‘stappenplan’ zorgvuldig door en zorg ervoor dat u aan alle eerder genoemde voorwaarden voldoet.
 • Vul het onlineformulier in.
 • Zodra er een besluit is genomen over uw aanvraag ontvangt u hiervan bericht.
 • Indien u nog vragen hebt, kunt u een e-mail sturen naar: partnerships@eesc.europa.eu

DISCLAIMER

Het partnerschap kan te allen tijde worden ontbonden om veiligheidsredenen of omdat de richtsnoeren niet in acht zijn genomen. In voorkomend geval hebben organisatoren geen recht op een vergoeding.

Organisatoren zijn verplicht:

 • het formulier in te vullen en alle voorwaarden met betrekking tot een partnerschap te accepteren;
 • binnen de in het ‘stappenplan’ genoemde termijn alle gevraagde informatie en documenten te verstrekken;
 • uitdrukkelijk te verklaren dat zij geen inschrijvingskosten in rekening brengen voor evenementen die in de gebouwen van het EESC worden gehouden;
 • zich te houden aan de werktijden (9.00 - 17.30) en lunchpauze (1,5 uur) van het EESC bij de planning van een evenement;
 • het logo van het EESC te gebruiken in alle publicaties, promotiemateriaal en toegangspassen voor het evenement;
 • op de dag van het evenement een uitgebreide registratieprocedure te volgen (waarbij de identiteitsgegevens van de deelnemers worden gecheckt aan de hand van de identiteitsbewijzen voordat er een toegangspas wordt verstrekt);
 • zorg te dragen voor beeld- en promotiemateriaal;
 • ervoor te zorgen dat de ruimte na de bijeenkomst wordt teruggebracht in zijn oorspronkelijke staat;
 • verslag uit te brengen aan het EESC over het evenement.

Praktische informatie

 • beschikbare ruimte: vergaderzalen met een capaciteit tot 180 personen;
 • aanwezige technische voorzieningen: PC, projector, audio/video-opname, tolkencabines enz.

Het EESC voorziet niet in:

 • vertolking
 • catering
 • presentatiewanden en badges
 • opslagruimte
 • beeldmateriaal
 • registratieprocedure

Downloads

Guidelines for organising events in partnership with the EESC