Partnerships

Dacă sunteți...

 • o organizație a societății civile

sau

 • o instituţie a UE care cooperează cu o organizaţie a societăţii civile

și organizați un eveniment...

 • relevant pentru activitatea CESE
 • în legătură cu politicile UE
 • pe o temă de mare importanță pentru societatea civilă

...atunci puteți să candidați pentru încheierea unui parteneriat cu CESE.

Cum se procedează?

 • Citiți cu atenție „Procedura pas cu pas” și verificați dacă întruniți toate condițiile enumerate mai sus.
 • Completați și depuneți formularul online.
 • Cererea dumneavoastră va fi analizată și veți fi informat cu privire la decizia luată.
 • Dacă aveți alte întrebări, le puteți trimite prin e-mail la adresa: partnerships@eesc.europa.eu

CLAUZĂ DE DECLINARE A RESPONSABILITĂȚII

Autorizația poate fi retrasă oricând, din motive de securitate sau pentru nerespectarea liniilor directoare, fără ca organizatorii să aibă dreptul de a solicita compensații.

Obligațiile organizatorilor:

 • să completeze formularul și să accepte toate condițiile referitoare la organizarea unui parteneriat
 • să pună la dispoziție toate informațiile și documentele solicitate în termenele indicate în „Procedura pas cu pas
 • să se angajeze în mod expres să nu solicite taxe de înscriere pentru evenimentele organizate în clădirile CESE
 • să țină seama de programul de lucru al CESE (9:00-17:30) și de pauza de prânz (de minimum 1,5 ore) la planificarea evenimentului
 • să utilizeze sigla CESE în toate documentele, bannerele și legitimațiile de acces referitoare la eveniment
 • să asigure o procedură de înregistrare completă în ziua evenimentului (verificarea identității cu lista cărților de identitate, înainte de emiterea legitimației de acces)
 • să elaboreze materialele grafice și bannerele necesare
 • să se asigure că, după eveniment, sala va fi predată în starea în care a fost luată în primire
 • să trimită CESE un raport despre eveniment

Organizare practică

 • locul de desfășurare: săli de ședință cu capacitate de până la 180 de persoane
 • echipamente tehnice: PC, proiector, înregistrare audio/video, cabine pentru interpreți etc.

CESE nu asigură:

 • interpretare
 • servicii de catering
 • panouri și legitimații
 • posibilități de depozitare
 • materiale grafice
 • procedura de înregistrare

Downloads

Guidelines for organising events in partnership with the EESC