Európska zelená dohoda

This page is also available in:

Európska komisia spustila 11. decembra 2019 Európsku zelenú dohodu, ktorou sa posilňuje záväzok EÚ riešiť klimatické a environmentálne výzvy, čo je hlavnou úlohou tejto generácie. Cieľom Európskej zelenej dohody je premeniť EÚ na moderné a konkurencieschopné hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje, čím sa zabezpečí, že:

 • do roku 2050 dosiahneme nulové čisté emisie skleníkových plynov,
 • hospodársky rast nebude závisieť od využívania zdrojov
 • a na žiadneho jednotlivca ani región sa nezabudne.

V záujme realizácie Európskej zelenej dohody vypracovala EÚ komplexný balík iniciatív, ktorý zahŕňa politické a legislatívne návrhy, ako aj rozvoj a modernizáciu finančných nástrojov.

EHSV vyzýva na vytvorenie „Zelenej a sociálnej dohody“, pričom zdôrazňuje úzku spätosť medzi Zelenou dohodou a sociálnou spravodlivosťou. Je nevyhnutné vypočuť názory všetkých zainteresovaných strán s cieľom podporiť udržateľné a konkurencieschopné podniky zajtrajška v zdravom prostredí.

V Európskej zelenej dohode sa kladie veľký dôraz na investície a financovanie zelenej a udržateľnej transformácie. Zelená dohoda je životne dôležité pre to, aby sa Európa pozviechala z pandémie COVID-19. Vynakladá sa na ňu jedna tretina z investícií vo výške 1,8 bilióna EUR z plánu obnovy NextGenerationEU a zo sedemročného rozpočtu EÚ. Toto zvýšenie finančných prostriedkov má pomôcť premeniť krízu na transformačnú príležitosť pre budúcnosť Európy.

EHSV zohráva kľúčovú úlohu pri monitorovaní realizácie iniciatív a opatrení Európskej zelenej dohody. EHSV pripravuje stanoviská a organizuje aktivity (pozri menu na ľavej strane tejto stránky) s cieľom zabezpečiť, aby inštitúcie EÚ zohľadňovali názory organizovanej občianskej spoločnosti a aby iniciatívy v rámci Zelenej dohody boli v súlade s hospodárskou, sociálnou a občianskou realitou v danej oblasti.

Keďže Európska zelená dohoda je problematikou, ktorá má prierezový a komplexný charakter, zameriavajú sa na ňu všetky sekcie EHSV, ako aj CCMI.

 • Adopted on 18/09/2020 - Bureau decision date: 09/06/2020
  Referenčné dokumenty
  SOC/655-EESC-2020
  Civil Society Organisations - GR III
  Poland
  Workers - GR II
  Portugal
  EESC opinion: ESF+/Amended proposal
 • Adopted on 18/09/2020 - Bureau decision date: 02/04/2020
  Referenčné dokumenty
  NAT/794-EESC-2020-01-01
  Workers - GR II
  Germany
  Employers - GR I
  Hungary
  EESC opinion: Digitalisation and Sustainability – status quo and need for action in civil society perspective (Exploratory opinion at the request of the German presidency)
 • Adopted on 18/09/2020 - Bureau decision date: 02/04/2020
  Referenčné dokumenty
  REX/532-EESC-2020-01-01
  Workers - GR II
  Germany

  Key points

  Global supply chains (GSC) are key and complex in economic activities across the world and in global trade. Economic growth, job creation and entrepreneurship are also contested by evidence of negative implications for working conditions as well as for sustainability in some supply chains.

  The COVID-19 crisis has unveiled the serious downfalls related to highly fragmented and undiversified supply chains. It exposed the vulnerability of workers' health and safety, and it highlighted violations of human rights. Trade will have to play a key role in promoting a sustainable economic recovery. However, stronger instruments need to deliver on a socially and environmentally responsible business, trade and investment agenda.

  GSC need to become more resilient, diversified and responsible, and ambitious actions need to ensure they contribute to a fairer economic and social model, based on sustainability and decent work.

  EESC opinion: Sustainable supply chains and decent work in international trade (Exploratory opinion at the request of the German presidency)
 • Adopted on 18/09/2020 - Bureau decision date: 20/02/2020
  Referenčné dokumenty
  CCMI/176-EESC-2020-01-01
  (Poland
  (Belgium

  Securing sustainable access to raw materials, including metals, industrial minerals and construction raw materials, and particularly Critical Raw Materials (CRM), is of high importance for the EU economy. However, the EU is confronted with a number of technological and environmental challenges along the entire production value chain of primary and secondary raw materials.

  EESC opinion: Digital Mining in Europe: New solutions for the sustainable production of raw materials (own-initiative opinion)
 • Adopted on 18/09/2020 - Bureau decision date: 20/02/2020
  Referenčné dokumenty
  REX/531-EESC-2020-01-01
  (France
  EESC opinion: Carbon markets: Emergence, structuring and challenges for European industry (own-initiative opinion)
 • Adopted on 18/09/2020 - Bureau decision date: 20/02/2020
  Referenčné dokumenty
  NAT/791-EESC-2020-01-01-EESC-2020-01349
  (Ireland

  This opinion deals with three of four megatrends at the heart of the new Commission priorities: climate change, biodiversity loss and globalisation. While the European Green Deal will result in higher environmental standards with, for instance, stricter climate change targets, it is important that all Free Trade Agreements (FTAs) are not undermining these improvements by contributing to deforestation or biodiversity loss in other countries. As one of the world's largest importer of energy, agricultural goods and raw materials, the EU has contributed to deforestation and biodiversity loss in other countries.

  EESC opinion: Compatibility of EU trade policy with the European Green Deal (own-initiative opinion)
 • Adopted on 18/09/2020 - Bureau decision date: 20/02/2020
  Referenčné dokumenty
  NAT/789-EESC-2020-01-01
  Workers - GR II
  Germany
  EESC opinion: Towards an EU strategy on sustainable consumption (own-initiative opinion)
 • Adopted on 18/09/2020 - Bureau decision date: 20/02/2020
  Referenčné dokumenty
  NAT/788-EESC-2020
  Civil Society Organisations - GR III
  Ireland

  This opinion will look into the possibilities to engage with young people in a formal way at institutional level and provide the building blocks for a new structured approach to youth engagement at EU level.

  EESC opinion: Towards structured youth engagement on climate and sustainability in the EU decision-making process (own-initiative opinion)
 • Adopted on 18/09/2020 - Bureau decision date: 18/02/2020
  Referenčné dokumenty
  NAT/787-EESC-2020-994
  Workers - GR II
  Germany
  Civil Society Organisations - GR III
  Czech Republic
  EESC opinion: "From farm to fork": a sustainable food strategy
 • Adopted on 18/09/2020 - Bureau decision date: 20/02/2020
  Referenčné dokumenty
  TEN/706-EESC-2020
  Civil Society Organisations - GR III
  Germany
  Workers - GR II
  Austria
  EESC opinion: Between a trans-European super grid and local energy islands – the right mix of decentralised solutions and centralised structures for an economically, socially and ecologically sustainable energy transition