Evropski zeleni dogovor

This page is also available in

Evropska komisija je 11. decembra 2019 začela izvajati evropski zeleni dogovor, s katerim je okrepila zavezo EU, da bo obravnavala podnebne in okoljske izzive, ki so bistvena naloga te generacije. Cilj evropskega zelenega dogovora je preoblikovati EU v sodobno, z viri gospodarno in konkurenčno gospodarstvo, in zagotoviti, da:

  • bodo do leta 2050 dosežene ničelne neto emisije toplogrednih plinov,
  • bo dosežena gospodarska rast, ki ne bo vezana na izkoriščanje virov,
  • nobena oseba ali kraj ne bosta prezrta.

EU za uresničitev evropskega zelenega dogovora izvaja celovit sveženj pobud, vključno s političnimi in zakonodajnimi predlogi ter razvojem in posodobitvijo instrumentov financiranja.

EESO poziva k zelenemu in socialnemu dogovoru ter poudarja tesno povezavo med zelenim dogovorom in socialno pravičnostjo. Nujno je treba slišati glas vseh deležnikov, da bi spodbudili razvoj trajnostnih in konkurenčnih podjetij prihodnosti v zdravem okolju.

V evropskem zelenem dogovoru je velik poudarek na naložbah ter financiranju zelenega in trajnostnega prehoda. Zeleni dogovor je za Evropo rešilna bilka za izhod iz pandemije COVID-19. Financiran bo s tretjino od 1,8 bilijona evrov naložb iz načrta za okrevanje NextGenerationEU in s sredstvi sedemletnega proračuna EU. Namen tega povečanja možnosti financiranja je krizo pretvoriti v priložnost za preobrazbo za prihodnost Evrope.

EESO ima ključno vlogo pri spremljanju izvajanja pobud in ukrepov evropskega zelenega dogovora. EESO pripravlja mnenja in organizira dejavnosti (glej stranski meni na levi strani), s katerimi zagotavlja, da institucije EU upoštevajo stališča organizirane civilne družbe in da so pobude zelenega dogovora skladne z gospodarskimi, socialnimi in družbenimi okoliščinami v praksi.

Evropski zeleni dogovor zaradi njegove horizontalne in vseobsegajoče narave pokrivajo vse strokovne skupine EESO in komisija CCMI.

Displaying 61 - 70 of 98

Pages

Opinion
Sprejeta on 18/09/2020
Referenca: 
TEN/706-EESC-2020

Mnenje EESO: Between a trans-European super grid and local energy islands – the right mix of decentralised solutions and centralised structures for an economically, socially and ecologically sustainable energy transition

Opinion
Sprejeta on 18/09/2020
Referenca: 
NAT/794-EESC-2020

Mnenje EESO: Digitalisation and Sustainability – status quo and need for action in civil society perspective (Exploratory opinion at the request of the German presidency)

Opinion
Sprejeta on 18/09/2020
Referenca: 
REX/532-EESC-2020

Key points

Global supply chains (GSC) are key and complex in economic activities across the world and in global trade. Economic growth, job creation and entrepreneurship are also contested by evidence of negative implications for working conditions as well as for sustainability in some supply chains.

The COVID-19 crisis has unveiled the serious downfalls related to highly fragmented and undiversified supply chains. It exposed the vulnerability of workers' health and safety, and it highlighted violations of human rights. Trade will have to play a key role in promoting a sustainable economic recovery. However, stronger instruments need to deliver on a socially and environmentally responsible business, trade and investment agenda.

GSC need to become more resilient, diversified and responsible, and ambitious actions need to ensure they contribute to a fairer economic and social model, based on sustainability and decent work.

Mnenje EESO: Sustainable supply chains and decent work in international trade (Exploratory opinion at the request of the German presidency)

Opinion
Sprejeta on 18/09/2020
Referenca: 
CCMI/176-EESC-2020

Securing sustainable access to raw materials, including metals, industrial minerals and construction raw materials, and particularly Critical Raw Materials (CRM), is of high importance for the EU economy. However, the EU is confronted with a number of technological and environmental challenges along the entire production value chain of primary and secondary raw materials.

Mnenje EESO: Digital Mining in Europe: New solutions for the sustainable production of raw materials (own-initiative opinion)

Opinion
Sprejeta on 18/09/2020
Referenca: 
NAT/791-EESC-2020-EESC-2020-01349

This opinion deals with three of four megatrends at the heart of the new Commission priorities: climate change, biodiversity loss and globalisation. While the European Green Deal will result in higher environmental standards with, for instance, stricter climate change targets, it is important that all Free Trade Agreements (FTAs) are not undermining these improvements by contributing to deforestation or biodiversity loss in other countries. As one of the world's largest importer of energy, agricultural goods and raw materials, the EU has contributed to deforestation and biodiversity loss in other countries.

Mnenje EESO: Compatibility of EU trade policy with the European Green Deal (own-initiative opinion)

Opinion
Sprejeta on 18/09/2020
Referenca: 
REX/528-EESC-2020

On 5 February 2020, the European Commission published its Communication Enhancing the accession process – A credible EU perspective for the Western Balkans, proposing a new methodology for candidate countries of the Western Balkans with the objective to render the accession process more coherent, respond to concerns of certain Member States expressed in October 2019 and enable the enlargement process to continue.

Mnenje EESO: Contribution of civil society to the Green Agenda and sustainable development of the Western Balkans as part of the EU accession process (own-initiative opinion)

Pages