Европейският зелен пакт

This page is also available in

На 11 декември 2019 г. Европейската комисия стартира Европейския зелен пакт, засилвайки ангажимента на ЕС за борба с изменението на климата и предизвикателствата, свързани с околната среда, което е определящата задача на настоящото поколение. Целта на Европейския зелен пакт е да превърне ЕС в модерна и конкурентоспособна икономика с ефективно използване на ресурсите, като гарантира:

  • нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г.;
  • отделяне на икономическия растеж от използването на ресурсите, както и че
  • никой и никое място няма да бъдат пренебрегнати.

За изпълнението на Европейския зелен пакт ЕС осъществява всеобхватен пакет от инициативи, включително политически и законодателни предложенияЗа финансирането му са предназначени и разработването и модернизирането на финансови инструменти.

ЕИСК призовава за „Зелен и социален пакт“, подчертавайки тясната връзка между Зеления пакт и социалната справедливост. От съществено значение е да се чуе гласът на всички заинтересовани страни, за да се насърчат устойчивите и конкурентоспособни дружества на утрешния ден, опериращи в здравословна среда.

Европейският зелен пакт постави силен акцент върху инвестициите и финансирането на екологичния и устойчив преход. Зеленият пакт е животоспасяващият път за Европа за излизане от пандемията от COVID-19. За финансирането му ще се използват една трета от инвестициите в размер на 1,8 трилиона евро по Плана за възстановяване NextGenerationEU и седемгодишният бюджет на ЕС. Това увеличение на възможностите за финансиране цели да превърне кризата във възможност за трансформация за бъдещето на Европа.

ЕИСК играе решаваща роля в мониторинга на изпълнението на инициативите и действията по линия на Европейския зелен пакт. Комитетът изготвя становища и организира дейности (вж. менюто от лявата страна на страницата), за да гарантира, че институциите на ЕС вземат под внимание вижданията на организираното гражданско общество и че инициативите на Зеления пакт са съгласувани с икономическата, социалната и гражданската ситуация по места.

Поради всеобхватното си и хоризонтално естество Европейският зелен пакт попада в компетентностите на всички секции на ЕИСК и на CCMI.

Displaying 61 - 70 of 101

Pages

Opinion
Приети on 18/09/2020
Референтен номер: 
NAT/788-EESC-2020

This opinion will look into the possibilities to engage with young people in a formal way at institutional level and provide the building blocks for a new structured approach to youth engagement at EU level.

Становище на ЕИСК: Towards structured youth engagement on climate and sustainability in the EU decision-making process (own-initiative opinion)

Opinion
Приети on 18/09/2020
Референтен номер: 
TEN/706-EESC-2020

Становище на ЕИСК: Between a trans-European super grid and local energy islands – the right mix of decentralised solutions and centralised structures for an economically, socially and ecologically sustainable energy transition

Opinion
Приети on 18/09/2020
Референтен номер: 
NAT/794-EESC-2020

Становище на ЕИСК: Digitalisation and Sustainability – status quo and need for action in civil society perspective (Exploratory opinion at the request of the German presidency)

Opinion
Приети on 18/09/2020
Референтен номер: 
REX/532-EESC-2020

Key points

Global supply chains (GSC) are key and complex in economic activities across the world and in global trade. Economic growth, job creation and entrepreneurship are also contested by evidence of negative implications for working conditions as well as for sustainability in some supply chains.

The COVID-19 crisis has unveiled the serious downfalls related to highly fragmented and undiversified supply chains. It exposed the vulnerability of workers' health and safety, and it highlighted violations of human rights. Trade will have to play a key role in promoting a sustainable economic recovery. However, stronger instruments need to deliver on a socially and environmentally responsible business, trade and investment agenda.

GSC need to become more resilient, diversified and responsible, and ambitious actions need to ensure they contribute to a fairer economic and social model, based on sustainability and decent work.

Становище на ЕИСК: Sustainable supply chains and decent work in international trade (Exploratory opinion at the request of the German presidency)

Opinion
Приети on 18/09/2020
Референтен номер: 
CCMI/176-EESC-2020

Securing sustainable access to raw materials, including metals, industrial minerals and construction raw materials, and particularly Critical Raw Materials (CRM), is of high importance for the EU economy. However, the EU is confronted with a number of technological and environmental challenges along the entire production value chain of primary and secondary raw materials.

Становище на ЕИСК: Digital Mining in Europe: New solutions for the sustainable production of raw materials (own-initiative opinion)

Pages