Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

This page is also available in:

Euroopan komissio käynnisti 11. joulukuuta 2019 Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, jolla vahvistetaan EU:n sitoutumista nykysukupolven tärkeimmän tehtävän hoitamiseen eli ilmasto- ja ympäristöhaasteiden ratkaisemiseen. Ohjelman tavoitteena on tehdä EU:sta moderni, resurssitehokas ja kilpailukykyinen talous, jossa

 • kasvihuonekaasujen nettopäästöjä ei vuonna 2050 enää ole
 • talouskasvu on irrotettu resurssien käytöstä
 • yhtäkään ihmistä ja aluetta ei jätetä jälkeen muista.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamiseksi EU vie parhaillaan läpi laajaa aloitepakettia, johon sisältyy toimintapoliittisia ehdotuksia, lainsäädäntöehdotuksia sekä rahoitusvälineiden kehittämis- ja nykyaikaistamistoimia.

ETSK on peräänkuuluttanut ”vihreän ja sosiaalisen kehityksen ohjelmaa” ja korostanut vihreän kehityksen ohjelman ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tiivistä yhteyttä. On olennaisen tärkeää kuulla kaikkien sidosryhmien näkemyksiä, jotta voidaan edistää kestävyysperiaatteiden mukaisten ja kilpailukykyisten tulevaisuuden yritysten toimintaa terveessä ympäristössä.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa painotetaan voimakkaasti investointeja ja vihreän ja kestävän siirtymän rahoitusta, ja se on Euroopalle ratkaisevan tärkeä keino selviytyä covid-19-pandemiasta. Kolmasosa NextGenerationEU-elpymissuunnitelman 1,8 biljoonan euron investoinneista ja EU:n seitsenvuotisesta budjetista käytetään vihreän kehityksen ohjelman rahoittamiseen. Näiden parannettujen rahoitusmahdollisuuksien avulla pyritään muuttamaan kriisi Euroopan tulevaisuuden kannalta käänteentekeväksi mahdollisuudeksi.

ETSK:lla on keskeinen rooli Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan liittyvien aloitteiden ja toimien toteutuksen seurannassa. ETSK laatii lausuntoja ja järjestää toimintaa (ks. sivun vasemmassa laidassa oleva valikko) varmistaakseen, että EU:n toimielimet ottavat järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan näkemykset huomioon ja että vihreän kehityksen ohjelmaan liittyvät aloitteet eivät ole ristiriidassa ruohonjuuritason taloudellisen, sosiaalisen ja yhteiskunnallisen tilanteen kanssa.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on monialaisuutensa ja kokonaisvaltaisuutensa vuoksi aihe, jota käsitellään kaikissa ETSK:n jaostoissa ja CCMI:ssä.

 • Hyväksytyt on 27/10/2020 - Bureau decision date: 18/02/2020
  Viite
  SOC/637-EESC-2020
  Workers - GR II
  Lithuania
  Information memo: Updated skills agenda
 • Hyväksytyt on 18/09/2020 - Bureau decision date: 09/06/2020
  Viite
  SOC/655-EESC-2020
  Civil Society Organisations - GR III
  Poland
  Workers - GR II
  Portugal
  EESC opinion: ESF+/Amended proposal
 • Hyväksytyt on 18/09/2020 - Bureau decision date: 02/04/2020
  Viite
  NAT/794-EESC-2020
  Workers - GR II
  Germany
  Employers - GR I
  Hungary
  EESC opinion: Digitalisation and Sustainability – status quo and need for action in civil society perspective (Exploratory opinion at the request of the German presidency)
 • Hyväksytyt on 18/09/2020 - Bureau decision date: 02/04/2020
  Viite
  REX/532-EESC-2020-01-01
  Workers - GR II
  Germany

  Key points

  Global supply chains (GSC) are key and complex in economic activities across the world and in global trade. Economic growth, job creation and entrepreneurship are also contested by evidence of negative implications for working conditions as well as for sustainability in some supply chains.

  The COVID-19 crisis has unveiled the serious downfalls related to highly fragmented and undiversified supply chains. It exposed the vulnerability of workers' health and safety, and it highlighted violations of human rights. Trade will have to play a key role in promoting a sustainable economic recovery. However, stronger instruments need to deliver on a socially and environmentally responsible business, trade and investment agenda.

  GSC need to become more resilient, diversified and responsible, and ambitious actions need to ensure they contribute to a fairer economic and social model, based on sustainability and decent work.

  EESC opinion: Sustainable supply chains and decent work in international trade (Exploratory opinion at the request of the German presidency)
 • Hyväksytyt on 18/09/2020 - Bureau decision date: 20/02/2020
  Viite
  CCMI/176-EESC-2020
  (Poland
  (Belgium

  Securing sustainable access to raw materials, including metals, industrial minerals and construction raw materials, and particularly Critical Raw Materials (CRM), is of high importance for the EU economy. However, the EU is confronted with a number of technological and environmental challenges along the entire production value chain of primary and secondary raw materials.

  EESC opinion: Digital Mining in Europe: New solutions for the sustainable production of raw materials (own-initiative opinion)
 • Hyväksytyt on 18/09/2020 - Bureau decision date: 20/02/2020
  Viite
  REX/531-EESC-2020-01-01
  (France
  EESC opinion: Carbon markets: Emergence, structuring and challenges for European industry (own-initiative opinion)
 • Hyväksytyt on 18/09/2020 - Bureau decision date: 20/02/2020
  Viite
  NAT/788-EESC-2020
  Civil Society Organisations - GR III
  Ireland

  This opinion will look into the possibilities to engage with young people in a formal way at institutional level and provide the building blocks for a new structured approach to youth engagement at EU level.

  EESC opinion: Towards structured youth engagement on climate and sustainability in the EU decision-making process (own-initiative opinion)
 • Hyväksytyt on 18/09/2020 - Bureau decision date: 20/02/2020
  Viite
  NAT/791-EESC-2020-EESC-2020-01349
  (Ireland

  This opinion deals with three of four megatrends at the heart of the new Commission priorities: climate change, biodiversity loss and globalisation. While the European Green Deal will result in higher environmental standards with, for instance, stricter climate change targets, it is important that all Free Trade Agreements (FTAs) are not undermining these improvements by contributing to deforestation or biodiversity loss in other countries. As one of the world's largest importer of energy, agricultural goods and raw materials, the EU has contributed to deforestation and biodiversity loss in other countries.

  EESC opinion: Compatibility of EU trade policy with the European Green Deal (own-initiative opinion)
 • Hyväksytyt on 18/09/2020 - Bureau decision date: 20/02/2020
  Viite
  NAT/789-EESC-2020
  Workers - GR II
  Germany
  EESC opinion: Towards an EU strategy on sustainable consumption (own-initiative opinion)
 • Hyväksytyt on 18/09/2020 - Bureau decision date: 18/02/2020
  Viite
  NAT/787-EESC-2020-994
  Workers - GR II
  Germany
  Civil Society Organisations - GR III
  Czech Republic
  EESC opinion: "From farm to fork": a sustainable food strategy