Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

This page is also available in

Euroopan komissio käynnisti 11. joulukuuta 2019 Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, jolla vahvistetaan EU:n sitoutumista nykysukupolven tärkeimmän tehtävän hoitamiseen eli ilmasto- ja ympäristöhaasteiden ratkaisemiseen. Ohjelman tavoitteena on tehdä EU:sta moderni, resurssitehokas ja kilpailukykyinen talous, jossa

  • kasvihuonekaasujen nettopäästöjä ei vuonna 2050 enää ole
  • talouskasvu on irrotettu resurssien käytöstä
  • yhtäkään ihmistä ja aluetta ei jätetä jälkeen muista.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamiseksi EU vie parhaillaan läpi laajaa aloitepakettia, johon sisältyy toimintapoliittisia ehdotuksia, lainsäädäntöehdotuksia sekä rahoitusvälineiden kehittämis- ja nykyaikaistamistoimia.

ETSK on peräänkuuluttanut ”vihreän ja sosiaalisen kehityksen ohjelmaa” ja korostanut vihreän kehityksen ohjelman ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tiivistä yhteyttä. On olennaisen tärkeää kuulla kaikkien sidosryhmien näkemyksiä, jotta voidaan edistää kestävyysperiaatteiden mukaisten ja kilpailukykyisten tulevaisuuden yritysten toimintaa terveessä ympäristössä.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa painotetaan voimakkaasti investointeja ja vihreän ja kestävän siirtymän rahoitusta, ja se on Euroopalle ratkaisevan tärkeä keino selviytyä covid-19-pandemiasta. Kolmasosa NextGenerationEU-elpymissuunnitelman 1,8 biljoonan euron investoinneista ja EU:n seitsenvuotisesta budjetista käytetään vihreän kehityksen ohjelman rahoittamiseen. Näiden parannettujen rahoitusmahdollisuuksien avulla pyritään muuttamaan kriisi Euroopan tulevaisuuden kannalta käänteentekeväksi mahdollisuudeksi.

ETSK:lla on keskeinen rooli Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan liittyvien aloitteiden ja toimien toteutuksen seurannassa. ETSK laatii lausuntoja ja järjestää toimintaa (ks. sivun vasemmassa laidassa oleva valikko) varmistaakseen, että EU:n toimielimet ottavat järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan näkemykset huomioon ja että vihreän kehityksen ohjelmaan liittyvät aloitteet eivät ole ristiriidassa ruohonjuuritason taloudellisen, sosiaalisen ja yhteiskunnallisen tilanteen kanssa.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on monialaisuutensa ja kokonaisvaltaisuutensa vuoksi aihe, jota käsitellään kaikissa ETSK:n jaostoissa ja CCMI:ssä.

Displaying 61 - 70 of 104

Pages

Opinion
Hyväksytyt on 18/09/2020
Viite: 
TEN/706-EESC-2020

ETSK:n lausunto: Between a trans-European super grid and local energy islands – the right mix of decentralised solutions and centralised structures for an economically, socially and ecologically sustainable energy transition

Opinion
Hyväksytyt on 18/09/2020
Viite: 
NAT/794-EESC-2020

ETSK:n lausunto: Digitalisation and Sustainability – status quo and need for action in civil society perspective (Exploratory opinion at the request of the German presidency)

Opinion
Hyväksytyt on 18/09/2020
Viite: 
REX/532-EESC-2020

Key points

Global supply chains (GSC) are key and complex in economic activities across the world and in global trade. Economic growth, job creation and entrepreneurship are also contested by evidence of negative implications for working conditions as well as for sustainability in some supply chains.

The COVID-19 crisis has unveiled the serious downfalls related to highly fragmented and undiversified supply chains. It exposed the vulnerability of workers' health and safety, and it highlighted violations of human rights. Trade will have to play a key role in promoting a sustainable economic recovery. However, stronger instruments need to deliver on a socially and environmentally responsible business, trade and investment agenda.

GSC need to become more resilient, diversified and responsible, and ambitious actions need to ensure they contribute to a fairer economic and social model, based on sustainability and decent work.

ETSK:n lausunto: Sustainable supply chains and decent work in international trade (Exploratory opinion at the request of the German presidency)

Opinion
Hyväksytyt on 18/09/2020
Viite: 
CCMI/176-EESC-2020

Securing sustainable access to raw materials, including metals, industrial minerals and construction raw materials, and particularly Critical Raw Materials (CRM), is of high importance for the EU economy. However, the EU is confronted with a number of technological and environmental challenges along the entire production value chain of primary and secondary raw materials.

ETSK:n lausunto: Digital Mining in Europe: New solutions for the sustainable production of raw materials (own-initiative opinion)

Opinion
Hyväksytyt on 18/09/2020
Viite: 
NAT/791-EESC-2020-EESC-2020-01349

This opinion deals with three of four megatrends at the heart of the new Commission priorities: climate change, biodiversity loss and globalisation. While the European Green Deal will result in higher environmental standards with, for instance, stricter climate change targets, it is important that all Free Trade Agreements (FTAs) are not undermining these improvements by contributing to deforestation or biodiversity loss in other countries. As one of the world's largest importer of energy, agricultural goods and raw materials, the EU has contributed to deforestation and biodiversity loss in other countries.

ETSK:n lausunto: Compatibility of EU trade policy with the European Green Deal (own-initiative opinion)

Opinion
Hyväksytyt on 18/09/2020
Viite: 
REX/528-EESC-2020

On 5 February 2020, the European Commission published its Communication Enhancing the accession process – A credible EU perspective for the Western Balkans, proposing a new methodology for candidate countries of the Western Balkans with the objective to render the accession process more coherent, respond to concerns of certain Member States expressed in October 2019 and enable the enlargement process to continue.

ETSK:n lausunto: Contribution of civil society to the Green Agenda and sustainable development of the Western Balkans as part of the EU accession process (own-initiative opinion)

Pages