Európska zelená dohoda

This page is also available in:

Európska komisia spustila 11. decembra 2019 Európsku zelenú dohodu, ktorou sa posilňuje záväzok EÚ riešiť klimatické a environmentálne výzvy, čo je hlavnou úlohou tejto generácie. Cieľom Európskej zelenej dohody je premeniť EÚ na moderné a konkurencieschopné hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje, čím sa zabezpečí, že:

 • do roku 2050 dosiahneme nulové čisté emisie skleníkových plynov,
 • hospodársky rast nebude závisieť od využívania zdrojov
 • a na žiadneho jednotlivca ani región sa nezabudne.

V záujme realizácie Európskej zelenej dohody vypracovala EÚ komplexný balík iniciatív, ktorý zahŕňa politické a legislatívne návrhy, ako aj rozvoj a modernizáciu finančných nástrojov.

EHSV vyzýva na vytvorenie „Zelenej a sociálnej dohody“, pričom zdôrazňuje úzku spätosť medzi Zelenou dohodou a sociálnou spravodlivosťou. Je nevyhnutné vypočuť názory všetkých zainteresovaných strán s cieľom podporiť udržateľné a konkurencieschopné podniky zajtrajška v zdravom prostredí.

V Európskej zelenej dohode sa kladie veľký dôraz na investície a financovanie zelenej a udržateľnej transformácie. Zelená dohoda je životne dôležité pre to, aby sa Európa pozviechala z pandémie COVID-19. Vynakladá sa na ňu jedna tretina z investícií vo výške 1,8 bilióna EUR z plánu obnovy NextGenerationEU a zo sedemročného rozpočtu EÚ. Toto zvýšenie finančných prostriedkov má pomôcť premeniť krízu na transformačnú príležitosť pre budúcnosť Európy.

EHSV zohráva kľúčovú úlohu pri monitorovaní realizácie iniciatív a opatrení Európskej zelenej dohody. EHSV pripravuje stanoviská a organizuje aktivity (pozri menu na ľavej strane tejto stránky) s cieľom zabezpečiť, aby inštitúcie EÚ zohľadňovali názory organizovanej občianskej spoločnosti a aby iniciatívy v rámci Zelenej dohody boli v súlade s hospodárskou, sociálnou a občianskou realitou v danej oblasti.

Keďže Európska zelená dohoda je problematikou, ktorá má prierezový a komplexný charakter, zameriavajú sa na ňu všetky sekcie EHSV, ako aj CCMI.

 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Reference
  TEN/750-EESC-2021
  Diversity Europe - GR III
  Ireland
  EESC opinion:
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Reference
  TEN/749-EESC-2021
  Employers - GR I
  Czech Republic
  EESC opinion: Review of the Energy Efficiency Directive
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Reference
  TEN/748-EESC-2021-01-01
  Workers - GR II
  France
  Diversity Europe - GR III
  Germany
  EESC opinion: Review of the Renewable Energy Directive
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 25/03/2021
  Reference
  CCMI/184-EESC-2021-01-01
  (Germany
  (Germany

  By drawing on CCMI's analytical capacity on industrial change and its shaping in the industrial paradigm, the opinion will focus on the analysis of industrial transformation in a way to make it a Just Transition which is meant as beneficial for all European citizens.

  EESC opinion: Anticipation of structural and sectoral change and reshaping industrial cultures – up to new borders of recovery and resilience in the different parts of Europe (own-initiative opinion – Gr II)
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 25/03/2021
  Reference
  CCMI/183-EESC-2021-01-01
  Employers - GR I
  Spain
  (Italy

  The coronavirus pandemic has hit the health of Europe's citizens and its economy hard, notably its industrial production. The European companies in the sectors with high consumption of resources and energy (REIIs) were already in a precarious situation, and are now undergoing this further, unexpected, crisis.

  EESC opinion: How REIIs (Resources and Energy Intensive Industries) can take advantage of the EU Recovery Plan in their socially acceptable transition towards de-carbonisation and digitalisation (own-initiative opinion)
 • Adopted on 20/10/2021 - Bureau decision date: 12/08/2021
  Reference
  TEN/754-EESC-2021-01-01
  Employers - GR I
  Germany
  EESC opinion: Notification on the Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA)
 • Adopted on 20/10/2021 - Bureau decision date: 08/06/2021
  Reference
  SOC/698-EESC-2021-01-01
  Workers - GR II
  Portugal

  This opinion comments on the new EU strategic framework on health and safety at work for the period 2021-2027. The framework sets out the key actions needed to improve workers' health and safety over the coming years and focuses on three objectives: managing change brought by green, digital and demographic transitions as well as changes to the traditional work environment, improving prevention of accidents and illnesses, and increasing preparedness for any potential future crises. The EESC broadly agrees with the vision set out in the strategic framework but proposes also additional measures and initiatives to be integrated in the strategy.

  EESC opinion: Health & Safety at Work – EU Strategic Framework (2021-2027)
 • Adopted on 20/10/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Reference
  NAT/830-EESC-2021-01-01-EESC-2021-02629-00-00
  Workers - GR II
  Spain

  The European Green Deal announced that to protect Europe’s citizens and ecosystems, the EU needs to move towards a zero pollution ambition, and better prevent and remedy pollution from air, water, soil, and consumer products.

  EESC opinion: Zero Pollution Action Plan for air, water and soil
 • Adopted on 20/10/2021 - Bureau decision date: 25/03/2021
  Reference
  NAT/820-EESC-2021-01-01
  Employers - GR I
  Spain
  Workers - GR II
  Hungary
  EESC opinion: Towards a holistic strategy on sustainable rural/urban development (own-initiative opinion)
 • Adopted on 20/10/2021 - Bureau decision date: 25/03/2021
  Reference
  NAT/822-EESC-2021-01-01
  Diversity Europe - GR III
  Netherlands
  EESC opinion: Strategic autonomy and food security and sustainability (own-initiative opinion)