EÚ – Afrika: smerom k rovnocennejšiemu partnerstvu

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová predstavila v marci 2020 novú stratégiu pre Afriku zameranú na pretvorenie vzťahov medzi EÚ a africkými krajinami. V netrpezlivom očakávaní samitu EÚ – Afrika urobil EHSV krok vpred a ponúkol udržateľné partnerstvo medzi EÚ a Afrikou založené na všeobecných ľudských právach, demokratických štruktúrach, dlhodobých investíciách do infraštruktúry a plnom začlenení organizovanej občianskej spoločnosti. Toto navrhnuté nové partnerstvo medzi EÚ a Afrikou nemôže vychádzať zo zastaraného prístupu priemyselnej politiky a rastu, ktorý je škodlivý pre planétu a má veľmi negatívne sociálne dôsledky. Podľa EHSV sa treba zamerať na spravodlivé rozdelenie bohatstva a vytváranie štruktúr sociálneho štátu.

Pokiaľ ide o praktické hľadisko, EHSV poukazuje na to, že partnerstvo EÚ v oblasti rozvoja musí výraznejšie podporovať vytváranie miestnych verejných vzdelávacích systémov na všetkých úrovniach, a to vďaka rozšíreniu programu Erasmus+. Hlavným cieľom by malo byť zabrániť úniku mozgov z Afriky do EÚ a zvrátiť migráciu.

Odchádzajúci predseda EHSV Luca Jahier poukázal na to, že Afrika bola jednou z hlavných priorít jeho funkčného obdobia, a zdôraznil, že prebiehajúci projekt budovania Africkej kontinentálnej zóny voľného obchodu by vytvoril súčinnosť s vnútorným trhom EÚ. Luca Jahier spomenul migráciu a potrebné zapojenie africkej občianskej spoločnosti do nadchádzajúceho partnerstva EÚ – AKT a na záver dodal, že „napriek pandémii COVID-19 Afrika nestratila svoj kľúčové postavenie v programe EHSV.“ (dgf)