EU-Afrika: bolj enakopravnemu partnerstvu naproti

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je marca 2020 predstavila novo strategijo za Afriko, katere namen je preoblikovati odnose med EU in afriškimi državami. EESO je pred nestrpno pričakovanim vrhom EU-Afrika naredil še korak naprej, saj je predlagal trajnostno partnerstvo med EU in Afriko, ki bo temeljilo na univerzalnih človekovih pravicah, demokratičnih strukturah, dolgoročnih naložbah v infrastrukturo in popolnem vključevanju organizirane civilne družbe. Predlagani novi odnosi med EU in Afriko ne morejo nastati na zastarelem pristopu industrijske politike in rasti, ki škoduje planetu in ima zelo negativne socialne posledice. Po mnenju EESO mora biti poudarek na pravični porazdelitvi bogastva in ustvarjanju struktur socialne države.

S praktičnega vidika EESO opozarja, da je treba v okviru razvojnega partnerstva EU močneje podpirati vzpostavljanje lokalnih javnih izobraževalnih sistemov na vseh ravneh ter razširiti program Erasmus+. Končni cilj je preprečiti beg možganov iz Afrike v EU in obrnitev trenda migracij.

Odhajajoči predsednik EESO Luca Jahier je poudaril, da je bila Afrika eno od glavnih prednostnih področij njegovega mandata in da bodo s sedanjim projektom vzpostavljanja vseafriškega prostotrgovinskega območja nastale sinergije z notranjim trgom EU. G. Jahier je omenil migracije in nujnost vključevanja afriške civilne družbe v prihodnje partnerstvo EU-AKP ter sklenil z besedami: „Kljub pandemiji COVID-19 Afrika ni izgubila svojega osrednjega mesta v agendi EESO.“ (dgf)