EU-Afrika: na cestě k rovnějšímu partnerství

V březnu 2020 představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen novou strategii pro Afriku, jejímž cílem je nově definovat vztahy mezi EU a africkými zeměmi. A EHSV šel před dychtivě očekávaným summitem EU-Afrika ještě o krok dále, když navrhl udržitelné partnerství mezi EU a Afrikou založené na všeobecných lidských právech, demokratických strukturách, dlouhodobých investicích do infrastruktury a plném zapojení organizované občanské společnosti. Tento navrhovaný nový vztah mezi EU a Afrikou nemůže být založen na zastaralém přístupu – zaměřeném na průmyslovou politiku a růst –, který škodí planetě a má velmi negativní sociální důsledky. Podle EHSV je pozornost třeba zaměřit na spravedlivé rozdělování bohatství a budování struktur sociálního státu.

V praxi, jak poznamenává EHSV, musí rozvojové partnerství EU-Afrika ve větší míře podporovat vytváření místních veřejných vzdělávacích systémů na všech úrovních, přičemž je třeba rozšířit program Erasmus+. Konečným cílem by bylo zamezit „odlivu mozků“ z Afriky do EU a dosáhnout zpětné migrace.

Odstupující předseda EHSV Luca Jahier podotkl, že Afrika patřila k hlavním prioritám jeho funkčního období, a zdůraznil, že současný projekt budování africké kontinentální zóny volného obchodu by vytvořil synergie s vnitřním trhem EU. Luca Jahier se dotkl i tématu migrace a zmínil také, že je nezbytné, aby se africká občanská společnost zapojila do nadcházejícího partnerství EU-AKT. Na závěr pak uvedl, že „Afrika je navzdory pandemii COVID-19 i nadále ústředním bodem agendy EHSV“. (dgf)