ES ir Afrika. Lygiavertiškesnės partnerystės kūrimas

2020 m. kovo mėn. Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen pristatė naują Afrikos strategiją, kuria siekiama naujai apibrėžti ES ir Afrikos šalių santykius. EESRK, prieš nekantriai laukiamą ES ir Afrikos aukščiausiojo lygio susitikimą, žengė dar vieną žingsnį ir pasiūlė sukurti tvarią ES ir Afrikos partnerystę, kuri būtų grindžiama visuotinėmis žmogaus teisėmis, demokratinėmis struktūromis, ilgalaikėmis investicijomis į infrastruktūrą ir visapusišku organizuotos pilietinės visuomenės įtraukimu. Siūlomi nauji ES ir Afrikos santykiai negali būti grindžiami pasenusiu požiūriu į pramonės politiką ir ekonomikos augimą, kuris kenkia planetai ir turi labai neigiamų socialinių pasekmių. EESRK teigia, kad pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas sąžiningam turto paskirstymui ir gerovės valstybės struktūrų kūrimui.

Iš esmės, EESRK nurodo, kad įgyvendinant ES vystymosi partnerystę turi būti labiau remiamas vietos valstybinio švietimo sistemų kūrimas visais lygmenimis, išplečiant programą „Erasmus+“. Galutinis tikslas – išvengti protų nutekėjimo iš Afrikos į ES ir pakreipti migracijos kreivę.

Kadenciją baigiantis EESRK pirmininkas Luca Jahier atkreipė dėmesį į tai, kad Afrika buvo vienas svarbiausių jo kadencijos prioritetų ir pabrėžė, kad vykdomas Afrikos žemyninės laisvosios prekybos erdvės kūrimo projektas sukurs sinergiją su ES vidaus rinka. L. Jahier paminėjo migraciją ir būtiną Afrikos pilietinės visuomenės dalyvavimą būsimoje ES ir AKR partnerystėje ir baigdamas pasakė, kad „nepaisant COVID-19 pandemijos Afrika ir toliau išlieka svarbiu EESRK darbotvarkės klausimu“. (dgf)