EU och Afrika: mot ett mer jämlikt partnerskap

I mars 2020 presenterade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen den nya Afrikastrategin som är avsedd att omforma förbindelserna mellan EU och de afrikanska länderna. Inför det mycket efterlängtade toppmötet mellan EU och Afrika har EESK gått ett steg längre genom att föreslå ett hållbart partnerskap mellan EU och Afrika grundat på universella mänskliga rättigheter, demokratiska strukturer, långsiktiga investeringar i infrastruktur och en fullständig integrering av det organiserade civila samhället. Den nya relation som föreslagits mellan EU och Afrika kan inte bygga på en föråldrad strategi för industripolitik och tillväxt, som är skadlig för vår planet och har mycket negativa sociala konsekvenser. Fokus måste enligt EESK ligga på att fördela välståndet rättvist och att skapa välfärdsstatsstrukturer.

EESK påpekar att EU:s utvecklingspartnerskap i praktiken måste ge mer stöd till skapandet av lokala offentliga utbildningssystem på alla nivåer, med en utvidgning av programmet Erasmus+. Det slutliga målet skulle vara att undvika en kompetensflykt från Afrika till EU och att vända migrationstrenden.

EESK:s avgående ordförande Luca Jahier påpekade att Afrika varit en av huvudprioriteringarna under hans mandat och betonade att det pågående projektet med att bygga upp ett kontinentalt frihandelsområde i Afrika skulle skapa synergier med EU:s inre marknad. Luca Jahier nämnde migration och behovet att involvera det afrikanska civila samhället i det kommande partnerskapet mellan EU och ACP, och avslutade med att säga att ”Afrika, trots covid-19-pandemin, inte förlorat sin centrala ställning på EESK:s dagordning”. (dgf)