ES un Āfrika – virzība uz līdztiesīgāku partnerību

2020. gada martā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen prezentēja jaunu stratēģiju par Āfriku, kuras mērķis ir pārveidot attiecības starp ES un Āfrikas valstīm. Pirms ilgi gaidītā ES un Āfrikas samita EESK ir spērusi soli tālāk un ierosinājusi ilgtspējīgu ES un Āfrikas partnerību, kas balstīta uz vispārējām cilvēktiesībām, demokrātiskām struktūrām, ilgtermiņa ieguldījumiem infrastruktūrā un pilnīgu organizētās pilsoniskās sabiedrības iekļaušanu. Šīs ierosinātās jaunās attiecības starp ES un Āfriku nevar būvēt uz tādas novecojušas rūpniecības un izaugsmes politikas pamata, kas kaitē mūsu planētai un kurai ir ļoti negatīvas sociālās sekas. Kā EESK norāda, uzmanības centrā jābūt taisnīgam bagātības sadalījumam un labklājības valsts struktūru radīšanai.

No praktiskā viedokļa EESK uzsver, ka ES attīstības partnerībai ir jāsniedz spēcīgāks atbalsts vietējo izglītības sistēmu veidošanai visos līmeņos līdz ar Erasmus+ programmas paplašināšanu. Virsmērķis ir novērst intelektuālā darbaspēka aizplūšanu no Āfrikas uz ES un pavērst migrāciju pretējā virzienā.

EESK priekšsēdētājs Luca Jahier, kura pilnvaru termiņš drīzumā beigsies, norādīja, ka Āfrika ir bijusi viena no viņa galvenajām prioritātēm un ka šis projekts, ar kuru ir iecerēts Nolīgums par Āfrikas Kontinentālās brīvās tirdzniecības zonas izveidi, veidos sinerģijas ar ES iekšējo tirgu. L. Jahier pieminēja migrāciju un nepieciešamo Āfrikas pilsoniskās sabiedrības iesaisti iecerētajā ES un ĀKK partnerībā un noslēdzot piebilda, ka “Āfrika nav zaudējusi savu nozīmīgu EESK darba kārtībā, neraugoties uz Covid-19 pandēmiju”. (dgf)