Prvé stretnutie medzi argentínskou hospodárskou a sociálnou radou (HSR) a EHSV, ktoré zorganizovala sekcia REX, viedli spoločne predsedníčka EHSV Christa Schweng a predseda argentínskej HSR Gustavo Beliz.

Vo svojom úvodnom prejave predseda argentínskej HSR zhrnul prvých 100 dní fungovania novovzniknutej HSR a uviedol:

„V našej rade pôsobia ľudia s veľmi rôznymi názormi, a to aj pokiaľ ide o ideologické názory, s najrôznejšími životnými skúsenosťami a z najrozmanitejšieho sociálneho prostredia. Táto rozmanitosť je najväčším prínosom rady. Prvých 100 dní sa niesli v znamení veľkého vzájomného rešpektu a motivácie v pracovnej oblasti. Radi by sme takto pokračovali aj naďalej s EHSV po našom boku, takže sme veľmi vďační za túto príležitosť.“

Predsedníčka EHSV Christa Schweng zablahoželala Argentíne k tomu, že zriadila inštitúciu, ktorá organizáciám občianskej spoločnosti umožňuje vyjadriť svoj názor a predkladať návrhy politík. „Veľmi nás teší, že Argentína vytvorila hospodársku a sociálnu radu, ktorá sa zameria na kľúčové otázky, akými sú sociálne začlenenie, životné prostredie a zmena klímy, práca, inovatívna demokracia a potravinová bezpečnosť. Argentína je krajina, ktorá má s nami spoločné mnohé hodnoty a záujmy, vrátane toho, že chápe význam zapojenia občianskej spoločnosti.

Na stretnutí sa zúčastnilo za obe stany viac ako 90 členov, ktorí zastupovali rôzne sektory a zapájali sa do živej diskusie, ktorá sa týkala širokej škály tém a stratégií. Diskusia sa zamerala na priority obnovy po pandémii COVID-19, Európsku zelenú dohodu, vzdelávanie a pracovné miesta budúcnosti a na vplyv nových technológií na trh práce.

Obe inštitúcie zdôraznili význam hospodárskych a sociálnych rád pri dosahovaní konsenzu, ako aj pri hľadaní riešení sociálnych problémov a takých prístupov k problémom, ktoré sú pevne zakorenené v participatívnej demokracii. (at)