Esimest Argentina majandus- ja sotsiaalnõukogu ning komitee kohtumist, mille korraldas REXi sektsioon, juhtisid komitee president Christa Schweng ja Argentina majandus- ja sotsiaalnõukogu esimees Gustavo Beliz.

Avasõnas märkis Argentina majandus- ja sotsiaalnõukogu esimees Gustavo Beliz vast loodud nõukogu esimese 100 päeva kohta kokkuvõtlikult järgmist:

„Meie nõukokku on koondunud väga erinevate vaadete, sealhulgas väga erinevate ideoloogiliste vaadete, mitmesuguste elukogemuste ja mitmekesise sotsiaalse taustaga inimesed. Just selles väljendub meie nõukogu rikkus. Me oleme läbinud need esimesed 100 päeva suure austuse ja kõva töötahte vaimus. Soovime liikuda samas suunas koos teiega ja oleme selle võimaluse üle väga rõõmsad.“

Komitee president Christa Schweng õnnitles Argentinat otsuse eest luua institutsioon, kus kodanikuühiskonna organisatsioonid saavad väljendada oma seisukohti ja esitada poliitilisi ettepanekuid. „Meil on hea meel, et Argentina on loonud majandus- ja sotsiaalnõukogu, mis keskendub sellistele olulistele küsimustele nagu sotsiaalne kaasatus, keskkond ja kliimamuutused, töö, innovatiivne demokraatia ja toiduga kindlustatus. Argentina on riik, kellega meil on palju ühiseid väärtusi ja huve, muu hulgas tähtsustame mõlemad kodanikuühiskonna osalust.“

Kohtumisel osales mõlemalt poolt enam kui 90 eri sektoreid esindavat liiget, kes pidasid elava arutelu mitmesuguste teemade ja strateegiate üle. Arutelu käigus käsitleti COVID-19-järgse taastumise prioriteete, ELi rohelist kokkulepet, tuleviku haridust ja tööhõivet ning uue tehnoloogia mõju tööturule.

Mõlema poole institutsioonid rõhutasid majandus- ja sotsiaalnõukogude tähtsust konsensuseni jõudmisel ning sotsiaalsetele probleemidele lahenduste leidmisel ja nende elluviimisel kindlatel osalusdemokraatia alustel. (at)