Toto první setkání Hospodářské a sociální rady (HSR) Argentiny a EHSV, které uspořádala sekce REX, proběhlo pod taktovkou předsedkyně EHSV Christy Schweng a předsedy HSR Argentiny Gustava Belize.

Předseda HSR Argentiny Gustavo Beliz ve svém úvodním vystoupení shrnul prvních sto dní nově vytvořené HSR, přičemž uvedl:

„Členové rady mají rozdílné pohledy na svět, liší se ideologií, životními zkušenostmi, pocházejí z velmi rozlišných sociálních prostředí. A právě v této rozmanitosti spočívá bohatství naší organizace. Těchto prvních sto dní prožíváme s velkým respektem a odhodláním pracovat. A stejně bychom rádi fungovali i v budoucnosti, i směrem k Vaší instituci, a proto nás toto setkání tolik těší.“

Předsedkyně EHSV Christa Schweng ocenila rozhodnutí Argentiny vytvořit instituci, v jejímž rámci mohou občanské organizace formulovat své názory a politické návrhy. „Jsme moc rádi, že Argentina vytvořila hospodářskou a sociální radu, která se zaměří na klíčová témata, jako je sociální začleňování, životní prostředí a změna klimatu, práce, inovativní demokracie a potravinové zabezpečení. S Argentinou nás spojuje mnoho společných hodnot a zájmů. Týká se to i významu, který přikládáme zapojení občanské společnosti.“

Setkání se zúčastnilo více než 90 členů z obou organizací, kteří zastupovali různá odvětví a vedli živou diskusi o celé řadě problémů a strategií. Zaměřili se při tom na priority pro oživení po pandemii COVID-19, Zelenou dohodu pro Evropu, vzdělávání a pracovní místa budoucnosti a na dopad nových technologií na trh práce.

Obě delegace zdůraznily význam tohoto druhu organizací pro vytváření konsensu a hledání a tříbení řešení sociálních problémů a způsobů jejich realizace, jež jsou nedílnou součástí základních hodnot participativní demokracie. (at)