Αυτής της πρώτης συνάντησης μεταξύ του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου (ΟΚΣ) Αργεντινής και της ΕΟΚΕ, που διοργανώθηκε από το τμήμα «Εξωτερικές Σχέσεις» (REX) της δεύτερης, προήδρευσαν η Christa Schweng, Προέδρος της ΕΟΚΕ, και ο ομόλογός της από το ΟΚΣ Αργεντινής Gustavo Beliz.

Στις εισαγωγικές του δηλώσεις, ο κ. Beliz συνόψισε τις πρώτες εκατό ημέρες λειτουργίας του άρτι ιδρυθέντος ΟΚΣ, λέγοντας τα εξής:

«Στο ΟΚΣ Αργεντινής συνυπάρχουν άτομα με πολύ διαφορετικές απόψεις, ιδεολογίες, εμπειρίες ζωής και ποικίλες κοινωνικές καταβολές, και σε αυτή την ποικιλομορφία έγκειται ο πλούτος του Συμβουλίου μας. Σε τούτες τις πρώτες εκατό ημέρες, έχουμε επιδείξει μεγάλο σεβασμό και μεγάλη προσήλωση στο έργο μας και επιθυμούμε να ακολουθήσουμε την πορεία προς την ίδια αυτή κατεύθυνση μαζί σας. Για τον λόγο αυτόν χαιρόμαστε τόσο που μας δίνεται τούτη την ευκαιρία.»

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της ΕΟΚΕ συνεχάρη την Αργεντινή για την απόφαση να συγκροτήσει ένα θεσμικό όργανο όπου θα μπορούν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να διατυπώνουν τις απόψεις και τις πολιτικές προτάσεις τους. «Με μεγάλη μας χαρά πληροφορηθήκαμε ότι η Αργεντινή συγκρότησε οικονομικό και κοινωνικό συμβούλιο, που θα ασχοληθεί με καίρια θέματα, όπως η κοινωνική ένταξη, το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, η εργασία, η καινοτομία στη δημοκρατία και η επισιτιστική ασφάλεια. Η Αργεντινή είναι μια χώρα με την οποία μοιραζόμαστε πολλές αξίες και ενδιαφέροντα, όπως είναι μεταξύ άλλων η σημασία της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών.»

Περισσότερα από 90 μέλη της ΕΟΚΕ και του ΟΚΣ Αργεντινής, τα οποία εκπροσωπούν διάφορους κλάδους, έλαβαν μέρος στη συνάντηση και σε μια γόνιμη συζήτηση για ποικίλα ζητήματα και στρατηγικές. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προτεραιότητες για την ανάκαμψη μετά τη πανδημία COVID-19, στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, στην εκπαίδευση και στις θέσεις εργασίας του μέλλοντος, καθώς και στον αντίκτυπο των νέων τεχνολογιών στην αγορά εργασίας.

Οι αντιπροσωπείες και των δύο πλευρών τόνισαν τη σημασία των ΟΚΕ για την επίτευξη συναίνεσης και την εξεύρεση λύσεων σε κοινωνικά προβλήματα, καθώς και την οπτική τους, που είναι βαθιά ριζωμένη στη συμμετοχική δημοκρατία. (at)