Det første møde mellem Argentinas Økonomiske og Sociale Råd og EØSU tilrettelagt af REX-sektionen blev ledet af EØSU's formand, Christa Schweng, og formanden for Argentinas Økonomiske og Sociale Råd, Gustavo Beliz.

I sine indledende bemærkninger opsummerede formanden for Argentinas Økonomiske og Sociale Råd, Gustavo Beliz, de første hundrede dage i det nyoprettede Økonomiske og Sociale Råd og sagde:

"Vores råd samler folk med meget forskelligartede synspunkter, herunder meget forskellige ideologiske holdninger, livserfaringer og sociale baggrunde. Denne mangfoldighed er rådets største aktiv. De første hundrede dage har været præget af dyb respekt og stor arbejdsiver. Vi ønsker at bevæge os videre i denne retning med EØSU ved vores side, og vi er derfor meget glade for denne mulighed".

EØSU's formand, Christa Schweng, lykønskede Argentina med oprettelsen af denne institution, som giver civilsamfundsorganisationerne mulighed for at komme til orde og fremsætte politiske forslag. "Det glæder os at vide, at Argentina har oprettet et økonomisk og socialt råd, som vil fokusere på vigtige spørgsmål som social inklusion, miljø og klimaforandringer, beskæftigelse, innovativt demokrati og fødevaresikkerhed. Argentina er et land, som vi deler mange værdier og interesser med, herunder forståelsen for betydningen af at inddrage civilsamfundet."

Over 90 medlemmer fra begge institutioner, som repræsenterede forskelige sektorer, deltog i mødet og indgik i en livlig debat om en bred vifte af emner og strategier. Debatten havde fokus på prioriteterne for perioden efter covid-19-genopretningen, EU's grønne pagt, fremtidens uddannelse og beskæftigelse og konsekvenserne af nye teknologier for arbejdsmarkedet.

Begge institutioner fremhævede, at disse råd har stor betydning for, at der kan skabes konsensus og findes løsninger på sociale problemer, solidt forankret i deltagelsesdemokratiet. (at)