Šo pirmo Argentīnas ekonomikas un sociālo lietu padomes (ESP) un EESK sanāksmi, ko organizēja REX specializētā nodaļa, vadīja EESK priekšsēdētāja Christa Schweng un Argentīnas ESP priekšsēdētājs Gustavo Beliz.

Atklāšanas uzrunā Argentīnas ESP priekšsēdētājs Gustavo Beliz sniedza kopsavilkumu par jaunizveidotās ESP darbības pirmajām simts dienām un teica:

“Šajā padomē mēs pulcējam cilvēkus, kuriem ir dažādi uzskati, tostarp ļoti atšķirīgi ideoloģiski viedokļi, ļoti atšķirīga dzīves pieredze un dažāda sociālā izcelsme. Šī dažādība ir padomes lielākā vērtība. Šajās pirmajās simts dienās esam izrādījuši lielu cieņu un pauduši ciešu apņēmību veikt savu darbu. Mēs vēlētos turpināt darbu līdzīgā veidā, sadarbojoties ar EESK kā partneri, tāpēc esam ļoti apmierināti ar šo iespēju.”

EESK priekšsēdētāja Christa Schweng sveica Argentīnu sakarā ar šīs iestādes izveidi, jo tā dod iespēju pilsoniskās sabiedrības organizācijām paust viedokļus un izvirzīt politikas priekšlikumus. “Paužam gandarījumu, ka Argentīna ir izveidojusi ekonomikas un sociālo lietu padomi, kas pievērsīsies tādiem svarīgiem jautājumiem kā sociālā iekļaušana, vide un klimata pārmaiņas, darbs, inovatīva demokrātija un pārtikas nodrošinājums. Argentīna ir valsts, ar kuru mums ir daudzas kopīgas vērtības un intereses, tostarp izpratne par pilsoniskās sabiedrības līdzdalības nozīmi.”

Vairāk nekā 90 locekļi no abām pusēm un no dažādām nozarēm piedalījās sanāksmē un iesaistījās aktīvā diskusijā par daudziem jautājumiem un dažādām stratēģijām. Debatēs galvenā uzmanība tika pievērsta atveseļošanas pēc Covid-19 prioritātēm, ES zaļajam kursam, izglītībai un darbvietām nākotnē un jauno tehnoloģiju ietekmei uz darba tirgu.

Abas puses uzsvēra ekonomikas un sociālo lietu padomju nozīmi konsensa panākšanā un sociālo problēmjautājumu risināšanā, balstoties uz līdzdalības demokrātijas pamatprincipiem. (at)