Първото заседание на аржентинския Икономически и социален съвет (ИСС) и ЕИСК, организирано от специализирана секция REX, беше председателствано от председателя на ЕИСК Криста Швенг и председателя на аржентинския ИСС Густаво Белиз.

Във встъпителното си изказване председателят на аржентинския ИСС Густаво Белиз представи накратко първите сто дни на новосъздадения ИИС и заяви:

„Нашият съвет обединява хора с много различни възгледи, включително идеологически, много разнообразен житейски опит и различна социална принадлежност. Това многообразие е най-голямото предимство на съвета. През първите сто дни демонстрирахме голямо уважение и силна ангажираност с нашата работа. Искаме да продължим в същия дух с подкрепата на ЕИСК, затова сме изключително щастливи от тази възможност.“

Председателят на ЕИСК Криста Швенг поздрави Аржентина за създаването на институция, която позволява на организираното гражданско общество да дава гласност на мнението си и да представя предложения за политиката. „Радваме се да научим, че в Аржентина е създаден икономически и социален съвет, който ще се съсредоточи върху ключови въпроси като социалното приобщаване, околната среда и изменението на климата, труда, иновативната демокрация и продоволствената сигурност. Аржентина е страна, с която имаме много общи ценности и интереси, включително осъзнаването на значението на участието на гражданското общество.“

Повече от 90 членове от двете страни, представляващи различни сектори, участваха в заседанието и проведоха оживена дискусия по широк кръг от теми и стратегии. Дебатът беше съсредоточен върху приоритетите за периода на възстановяване след COVID-19, Европейския зелен пакт, образованието и работните места на бъдещето, и въздействието на новите технологии върху пазара на труда.

Двете организации подчертаха значението на съветите за постигането на консенсус и намирането на решения на социалните проблеми чрез подход, основан на демокрацията на участието. (at)