ETSK on tyytyväinen ensimmäiseen tapaamiseensa Argentiinan talous- ja sosiaalineuvoston kanssa

Argentiinan talous- ja sosiaalineuvoston ja ETSK:n ensimmäistä kokousta, jonka järjestäjänä oli REX-jaosto, johtivat ETSK:n puheenjohtaja Christa Schweng ja Argentiinan talous- ja sosiaalineuvoston puheenjohtaja Gustavo Beliz.

Argentiinan talous- ja sosiaalineuvoston puheenjohtaja Gustavo Beliz loi avauspuheenvuorossaan katsauksen äskettäin perustetun talous- ja sosiaalineuvoston sataan ensimmäiseen päivään ja sanoi:

”Talous- ja sosiaalineuvosto tuo yhteen näkemyksiltään ja myös ideologioiltaan sekä elämänkokemuksiltaan ja sosiaalisilta taustoiltaan hyvin erilaisia ihmisiä. Tämä monimuotoisuus on suurin voimavaramme. Toimintamme ensimmäistä sataa päivää ovat leimanneet suuri kunnioitus ja sitoutuminen työhön ja haluamme jatkaa samassa hengessä yhdessä ETSK:n kanssa. Olemmekin erittäin tyytyväisiä tähän yhteistyömahdollisuuteen.”

ETSK:n puheenjohtaja Christa Schweng onnitteli Argentiinaa päätöksestä perustaa elin, joka antaa kansalaisyhteiskunnan organisaatioille mahdollisuuden tuoda esiin näkemyksiään ja esittää poliittisia ehdotuksia. ”Olemme iloisia siitä, että Argentiina on perustanut talous- ja sosiaalineuvoston, joka keskittyy tärkeisiin kysymyksiin, kuten sosiaaliseen osallisuuteen, ympäristöön ja ilmastonmuutokseen, työhön, innovatiiviseen demokratiaan ja elintarviketurvaan. Argentiina on maa, jonka kanssa meillä on monia yhteisiä arvoja ja intressejä ja ymmärrys siitä, miten tärkeää kansalaisyhteiskunnan osallistuminen on.”

Kokoukseen osallistui yli 90 eri aloja edustavaa jäsentä molemmista elimistä ja siinä käytiin vilkkaita keskusteluja erilaisista kysymyksistä ja strategioista. Keskusteluissa käsiteltiin muun muassa covid-19-pandemian jälkeisen elpymisen painopisteitä, EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa, tulevaisuuden koulutusta ja työpaikkoja sekä uusien teknologioiden vaikutuksia työmarkkinoihin.

Molemmat osapuolet korostivat talous- ja sosiaalineuvostojen merkitystä yhteisymmärryksen luomisessa ja ratkaisujen löytämisessä yhteiskunnallisiin ongelmiin sekä niiden toimintamallia, joka perustuu vankasti osallistavaan demokratiaan. (at)