Šiam pirmajam REX skyriaus organizuotam Argentinos ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos (ESRT) ir EESRK posėdžiui vadovavo EESRK pirmininkė Christa Schweng ir Argentinos ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos pirmininkas Gustavo Beliz.

Savo įžanginėje kalboje Argentinos ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos pirmininkas Gustavo Beliz apibendrino naujai įsteigtos ESRT pirmąsias šimtą dienų ir pasakė:

„Mūsų taryboje susibūrė labai skirtingų pažiūrų žmonės, įskaitant labai skirtingas ideologines pažiūras, labai įvairią gyvenimo patirtį ir įvairią socialinę aplinką. Ši įvairovė yra didžiausias tarybos turtas. Šios pirmosios šimtas dienų pasižymėjo didele pagarba ir dideliu atsidavimu darbui. Tokia dvasia norėtume tęsti bendradarbiavimą su EESRK, todėl labai džiaugiamės turėdami šią galimybę.“

EESRK pirmininkė Christa Schweng pasveikino Argentiną sukūrus instituciją, leidžiančią pilietinės visuomenės organizacijoms pareikšti savo nuomonę ir teikti politinius pasiūlymus. „Džiaugiamės, kad Argentina įsteigė Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybą, kuri daugiausia dėmesio skirs tokiems svarbiems klausimams kaip socialinė įtrauktis, aplinka ir klimato kaita, darbas, novatoriška demokratija ir aprūpinimas maistu. Argentina yra šalis, su kuria mus sieja daug bendrų vertybių ir interesų, įskaitant supratimą apie pilietinės visuomenės dalyvavimo svarbą.“

Posėdyje dalyvavo daugiau kaip 90 abiejų institucijų narių, atstovaujančių įvairiems sektoriams, kurie aktyviai diskutavo įvairiais klausimais ir strategijomis. Diskusijose daugiausia dėmesio skirta ekonomikos atsigavimo po COVID-19 prioritetams, ES žaliajam kursui, švietimui ir ateities darbo vietoms bei naujų technologijų poveikiui darbo rinkai.

Abi organizacijos pabrėžė tarybų svarbą siekiant konsensuso, sprendžiant socialines problemas ir ieškant sprendimo būdų, kurie būtų tvirtai grindžiami dalyvaujamąja demokratija. (at)