Andris Gobiņš, člen EHSV, Lotyšsko

Každý jeden z nás môže prispieť k rýchlejšej a udržateľnejšej slobode Tu je niekoľko nápadov, ako to dokázať. Vychádzajú zo skúseností, ktoré som získal ako dieťa vyrastajúce v rodine utečencov v exile a tiež pri svojej súčasnej práci v Lotyšsku.

1. Musíme pochopiť, aké sú naše ciele, a podľa toho konať.

Je to jasné. Čím skôr sa Ukrajina úplne oslobodí od okupácie a teroru Ruska, tým menej bude vrážd, znásilnení, mučenia, utrpenia a škôd. A tým menej negatívnych dôsledkov to bude mať pre zvyšok Európy.
Musíme urobiť všetko, čo sa dá (áno, „všetko, čo sa dá“), aby sme pomohli Ukrajine zvíťaziť v tejto vojne proti teroru a zachránili budúcnosť EÚ a Európy. A áno, my ako občianska spoločnosť môžeme k tomu prispieť tlakom na našich rozhodujúcich činiteľov a diskusiou s nimi, ako aj lepšou prácou a posilňovaním väzieb s organizáciami občianskej spoločnosti.

2. Občianska spoločnosť by mohla adresovať vládam napríklad takéto požiadavky:
-   Žiadať od politikov, aby konali (vrátane tých, ktorí sú členmi Vašej organizácie alebo jej sympatizantmi). Je nevyhnutné dodať všetky potrebné zbrane a treba presadzovať úplné a prísne sankcie. Nesmieme poľaviť. - Presne to musíme urobiť.
-    Zaviesť dôrazné opatrenia na obmedzenie šírenia falošných správ a bojovať proti dezinformáciám a manipulácii. - EÚ musí vyvinúť viac úsilia.
-    Vytvoriť nástroj na zabezpečeniu mieru, obnovy a odolnosti pre Ukrajinu a členské štáty na východnej hranici EÚ, a tak vybudovať najstabilnejší a najprosperujúcejší región na svete.

3. Opatrenia v rámci občianskej spoločnosti a pre ňu by mohli byť napríklad takéto:
-    Bojkotovať všetok dovoz z Ruska vrátane energie a tiež podniky, ktoré naďalej spolupracujú s Ruskom alebo pôsobia v Rusku, a nakupovať ukrajinské výrobky. - V tejto súvislosti musíme urobiť viac.
-    Pripojiť sa k neformálnej sieti odborových zväzov, ktoré odmietajú nakladať a vykladať ruské lode, a k organizáciám občianskej spoločnosti, ktoré spolupracujú s Ukrajinou a pomáhajú utečencom. - Buďme aktívni vo všetkých týchto oblastiach!
-    Zaradiť ukrajinské otázky do programu všetkých schôdzí Vašich organizácií a sietí a pozývať na ne zástupcov ukrajinských organizácií, ako to robíme na schôdzach sekcií EHSV a plenárnych zasadnutiach. - Pokračujme v tejto dobrej práci.

Závery: - Agresor, teda Rusko, nesmie mať ani najmenší zisk alebo výhody. EÚ najviac získa, keď sa Ukrajina stane členským štátom.

Ako sme jasne uviedli v našom uznesení, EHSV zastáva názor, že „pre EÚ a medzinárodné spoločenstvo je mimoriadne dôležité, aby sa žiadne hranice nemenili vojenskými prostriedkami a aby agresor nezískal žiadne výhody. Musia sa dodržiavať zásady právneho štátu, nie práva najsilnejších, a Ukrajine sa musia nahradiť všetky reparácie“. Keby to bolo inak, ohrozilo by to EÚ aj svetový mier a vyžiadalo by si to vysoké náklady, ľudské aj finančné.

Myslím si, že Ukrajina sa musí stať plnohodnotným členom EÚ a že sa ním aj veľmi rýchlo stane. S Ukrajinou bude EÚ silnejšia a, áno, aj lepšia. A niet pochýb o tom, že Ukrajina je dostatočne motivovaná zaviesť zostávajúce potrebné reformy a že to bude mať pozitívny dosah na hodnoty a príslušné politiky EÚ.

Mimochodom v Lotyšsku pripravujú organizácie občianskej spoločnosti iniciatívu #UkraineSolidarity a #UkraineInTheEU a 9. mája, na Deň Európy, budú vysádzať slnečnice. Hlavné inštitúcie EÚ a ďalší účastníci sa tiež zapoja, tak sa pridajte aj Vy!