Perspektíva miestnej úrovne – S3 epizóda 17 – Občianska spoločnosť zjednotená proti ruskej agresii

Ukrajina od 24. februára 2022 čelí ruskej invázii. Okrem vojenskej a finančnej pomoci, ktorá prichádza z celého sveta, spolupracujú aj európske a ukrajinské občianske spoločnosti s cieľom pomôcť komunitám v núdzi. V tejto epizóde podcastu Perspektíva miestnej úrovne sme zopár z nich požiadali, aby sa s nami podelili o svoje skúsenosti.

 

Dostupné jazyky:

Solidárne stojíme po boku Ukrajiny 

Milé čitateľky, milí čitatelia,

v tomto tragickom období spôsobenom nevyprovokovanou a neodôvodnenou vojenskou agresiou Ruska voči Ukrajine stojíme v solidarite po boku ukrajinského ľudu.

Z Ukrajiny na ceste do...

Tragický príbeh Ukrajiny môžeme sledovať vlastnými očami vďaka neúnavnej a hrdinskej práci novinárov, fotografov a kameramanov, ktorí idú tam, kam my ísť nemôžeme.

K veci

V našej rubrike „K veci“ vyzývame členov, aby zdôraznili aspekty stanoviska alebo iniciatívy, ktoré považujú za dôležité. Tentoraz sme požiadali Veselina Mitova, spolupredsedu platformy občianskej spoločnosti EÚ – Ukrajina, aby vysvetlil úlohu platformy, a najmä jej úlohu v súčasnosti v kontexte prebiehajúcej vojny na Ukrajine.

 

„Našou hlavnou úlohou je teraz začlenenie ukrajinských vojnových utečencov do európskej spoločnosti“

Ako spolupredseda platformy občianskej spoločnosti EÚ – Ukrajina zastávam názor, že je nevyhnutné obnoviť a udržiavať väzby medzi jej členmi, ktorí zastupujú zamestnávateľov, pracovníkov a mimovládne organizácie. V týchto ťažkých časoch prebiehajúcej vojny na Ukrajine musíme udržiavať kontakty s ukrajinskými členmi platformy.

 

„Jedna otázka pre...“

Jedna otázka pre...

V našej rubrike „Jedna otázka pre...“ bývalý člen EHSV David Stulík odpovedá na otázku EHSV o možných dôsledkoch vojny na Ukrajine.

David Stulík: Sme svedkami nevídanej vlny solidarity a podpory pre Ukrajinu

EHSV info: V súvislosti s ruskou vojnou proti Ukrajine sme svedkami nevídanej mobilizácie občianskej spoločnosti, ktorá sa usilovne snaží pomôcť ukrajinskému ľudu. V ktorej oblasti môžeme v tejto obrovskej vlne ľudskej podpory pre Ukrajinu pozorovať najväčšia úsilie? Je to humanitárna pomoc, doprava, vzdelávanie, ubytovanie, školy, výučba cudzích jazykov? Aké ponaučenie si musíme z tejto ľudskej tragédie zobrať ako občania?

 

Hádajte, kto je naším hosťom...

Mimoriadny hosť

Každý mesiac Vám v našej rubrike „Mimoriadny hosť“ predstavujeme jednu osobnosť, ktorej práca a angažovanosť sú pre iných zdrojom inšpirácie. Odvaha týchto osobností, sila ich charakteru a odhodlanie konať môžu byť vzorom a ich príkladná profesionalita si zaslúži úctu.

 

Teťana Ogarkova: Posledná vojna Vladimira Putina

24. februára 2022 nás o piatej ráno zobudil zvláštny hluk prichádzajúci z diaľky, ktorý veľmi pripomínal výbuchy. Deti pokojne spali vo svojich posteliach, na telefóny však neustále prichádzali správy. Začala vojna. Výbuchy, ktoré sa ukázali ako raketové útoky, boli hlásené v Kyjeve, Charkove, Ivano-Frankivsku a ďalších mestách v krajine.

 

Aktuality EHSV

V EHSV sa diskutovalo o uznesení o hospodárskych, sociálnych a environmentálnych dôsledkoch vojny na Ukrajine

V kontexte samitu Európskej rady, ktorého hlavnou témou bol prebiehajúci vojnový konflikt, prijal Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) uznesenie Vojna na Ukrajine a jej hospodárske, sociálne a environmentálne dôsledky.

 

EHSV preukazuje solidaritu a jednotu s Ukrajinou

Predsedníčka EHSV Christa Schweng
Ide tu o nevyprovokovanú agresiu proti slobode, demokracii, hodnotám a základom samotnej Európskej únie, ktorá bola založená na sile práva, a nie na práve sily. Dôvod vytvorenia Európskej únie – mier – je dnes dôležitejší než kedykoľvek predtým. Ako Európania musíme byť jednotne solidárni s ukrajinským ľudom a stáť po jeho boku.

 

 

 

EHSV otvára dvere ukrajinskej občianskej spoločnosti

S cieľom prejaviť solidaritu s Ukrajinou konkrétnymi činmi sa EHSV pripája k iniciatíve Európskeho parlamentu s názvom Stredisko občianskej spoločnosti pre Ukrajinu a umožňuje mimovládnej organizácii Promote Ukraine využívať časť svojich priestorov v budove na ulici Rue de Trèves 74 spolu s logistickým vybavením.

 

 

Z pohľadu členov EHSV

Jedinečná vlna štedrosti voči Ukrajincom

„Od začiatku vojny pozorujeme jedinečnú vlnu ľudskej štedrosti, ktorá je jednoznačným príkladom solidarity, jednoty a altruizmu voči ukrajinskému ľudu. Naši členovia so svojimi organizáciami preukázali pôsobivú schopnosť mobilizácie a sú plne odhodlaní pomáhať ukrajinským utečencom.“

Pozrite si ako podpredseda EHSV Cillian Lohan opisuje trvalé úsilie občianskej spoločnosti na pomoc vojnou zasiahnutej Ukrajine

Tomasz Wróblewski: Pomáhame Ukrajincom vybudovať si nový život a začať podnikať v Poľsku

Tomasz Wróblewski, člen EHSV, Poľsko

Keď sa táto vojna skončí, pre Európu už nebudú určujúce skúsenosti z druhej svetovej alebo studenej vojny, ale všetko, čo sa deje v súčasnosti na Ukrajine, a dôsledky, ktoré ešte nie je možné predvídať. Skúsenosti, ktoré nadobudneme, ponaučenia, ktoré získame, zmenia väčšinu našich doterajších predstáv o svete. 

Členovia EHSV priniesli humanitárnu pomoc na Ukrajinu

Marcin Nowacki, člen EHSV, Poľsko

Zväz podnikateľov a zamestnávateľov, ktorý je mojou organizáciou v Poľsku, a Nadácia Kulských, ku ktorej je pridružená členka EHSV Małgorzata Boguszová, zorganizovali 8. marca 2022 malý, ale rýchly humanitárny konvoj.

Poskytnutie útočiska ukrajinským utečencom v Rumunsku

Ionuţ Sibian, člen EHSV, Rumunsko

V Rumunsku sa viaceré organizácie občianskej spoločnosti vrátane združení FONSS, Afterhills, Parentis a Our Smile Group spojili s mestom Iași a začali prevádzkovať centrum pre ukrajinských utečencov. Nasledujúci príbeh, ktorý porozprávala moja kolegyňa Mihaela Munteanová, je jednou z mnohých dojemných skúseností s týmito utečencami.

Maďarsko: pomáhame ako len vieme

Zsolt Kükedi, člen EHSV, Maďarsko  

Ako delegát z environmentálnej organizácie viem, že vo vzťahu k tejto ľudskej tragédii existuje len veľmi malý priestor pre úvahy o životnom prostredí, a že ľudia, ktorí sú priamo konfrontovaní s prílevom utečencov oceňujú aj ten najjednoduchší prejav záujmu, súcitu a ponuky aspoň minimálnej pomoci.

 

Verejná prednáška o ukrajinských dejinách

Tatjana Babrauskienė, členka EHSV, Litva

Litovská vzdelávacia obec s veľkým zármutkom a rozčarovaním sleduje súčasné rozsiahle a veľmi agresívne vojenské akcie Ruska na Ukrajine. Preto spustila iniciatívu, ktorá má pomôcť vysvetliť mladým ľuďom historickú realitu Ukrajiny a historické mýty o tejto krajine.

 

Ako sa litovská občianska spoločnosť mobilizuje pre Ukrajinu

Emilis Ruželė, člen EHSV, Litva

Do začiatku marca darovali litovskí občania viac ako 12 miliónov EUR. Moja organizácia Fórum investorov
darovala 1 000 EUR a naše členské spoločnosti venovali viac ako 300 000 EUR rôznym organizáciám, ktoré pomáhajú
Ukrajine.

 

„Nechceme vojnu, chceme mier!“ skandovali demonštranti v Portugalsku

Fernando Manuel Mauricio de Carvalho, člen EHSV

V Largo de Camões v Lisabone sa 10. marca aj napriek silnému dažďu konala verejná demonštrácia a jej účastníci odsúdili vojnu, sankcie a tých, ktorí profitujú z predaja zbraní alebo využívajú vojnu ako zámienku pre ozbrojovanie. Demonštrácie sa konali aj v iných častiach krajiny.

Naša inštitúcia nech je aj ich inštitúciou


Vypočujte si, ako člen EHSV Ionuţ Sibian opisuje obrovskú mobilizáciu rumunskej občianskej spoločnosti v prospech ukrajinských utečencov, ktorí hľadajú útočisko pred vojnou, a ako celú európsku občiansku spoločnosť povzbudzuje, aby privítala svojich ukrajinských susedov: „Správa, ktorú by sme mali vyslať do sveta, znie: Naša inštitúcia v Bruseli nech je aj ich inštitúciou. Sme tu a postaráme sa o svojich kolegov z Ukrajiny. Poskytneme im záchrannú sieť, morálnu podporu a všetko, čo je potrebné.“

Európska solidarita v praxi

Pozrite si príspevok nemeckej členky EHSV Antje Gerstein o tom, akým konkrétnym spôsobom pomáha nemecká občianska spoločnosť ukrajinským utečencom.

„Som hrdá na to, ako rýchlo sme sa zmobilizovali, aby sme konkrétnymi činmi podporili Ukrajinu, jej obyvateľov, podniky a občiansku spoločnosť. Niekoľko nemeckých maloobchodných a potravinárskych podnikov dodalo Ukrajine 4 000 ton potravín. To je ukážka európskej solidarity v praxi.“

Španielsko: UGT daruje percentuálny podiel zo svojho rozpočtu na humanitárnu pomoc

Španielsky člen EHSV Salgado Manuel Garcia v tomto videozázname vyzýva na „mier, solidaritu a rešpekt“ a informuje o záväzku svojho odborového zväzu pomôcť vojnou postihnutým Ukrajincom.

„V mene hlavného odborového zväzu v Španielsku Unión General de Trabajadores plne odsudzujeme inváziu ozbrojených síl Vladimíra Putina na Ukrajinu. Nejde len o útok na základné hodnoty Európskej únie, ale aj o útok na civilistov. Naliehavo vyzývame na solidaritu a humanitárnu pomoc“.

 

Politická, hospodárska a strategická reakcia na vojnu na Ukrajine

Cinzia del Rio, členka EHSV, Taliansko

Ruská invázia na Ukrajine zmení geopolitické a ekonomické vzťahy vo svete a bezpochyby vzťahy medzi Ruskom a EÚ. Demokratické medzinárodné spoločenstvo a odborové hnutie dôrazne odsúdili šokujúci vojenský zásah, ktorý má za následok obete medzi civilistami a ničí mestá a civilnú a hospodársku infraštruktúru krajiny.

Kľúčový moment pre občiansku spoločnosť v Európe

Andris Gobiņš, člen EHSV, Lotyšsko

Každý jeden z nás môže prispieť k rýchlejšej a udržateľnejšej slobode. Tu je niekoľko nápadov, ako to dokázať. Vychádzajú zo skúseností, ktoré som získal ako dieťa vyrastajúce v rodine utečencov v exile a tiež pri svojej súčasnej práci v Lotyšsku.