parengė EESRK narys Andris Gobiņš (Latvija)

Kiekvienas iš mūsų galime padėti greičiau ir tvariau pasiekti laisvę. Štai kelios idėjos, kaip tai padaryti, remiantis mano patirtimi – užaugau į užsienį pasitraukusių pabėgėlių šeimoje ir šiuo metu dirbu Latvijoje.

1. Turime žinoti savo tikslus ir imtis atitinkamų veiksmų.

Viskas labai aišku – kuo anksčiau Ukraina bus visiškai išlaisvinta nuo Rusijos okupacijos ir teroro, tuo mažiau bus patirta žudymų, prievartavimų, kankinimų, kančių ir žalos. Ir tuo mažiau neigiamų padarinių patirs likusi Europa.
Turime imtis bet kokių (taip, bet kokių) veiksmų, kad padėtume Ukrainai laimėti šį karą prieš terorą ir išgelbėti ES ir Europos ateitį. Ir taip, mes, kaip pilietinė visuomenė, galime prisidėti prie šio tikslo darydami spaudimą sprendimus priimantiems asmenims ir (arba) diskutuodami su jais, taip pat imdamiesi efektyvesnių veiksmų bei stiprindami ryšius su pilietinės visuomenės organizacijomis.

2. Pavyzdžiui, pilietinės visuomenės reikalavimai vyriausybėms galėtų būti:
-    reikalauti, kad politikai (įskaitant tuos, kurie yra jūsų organizacijos nariai arba palaiko ryšius su ja) imtųsi veiksmų. Turi būti pristatyti visi būtini ginklai ir taikomos visapusiškos ir griežtos sankcijos. Negali būti jokio nuolaidžiavimo. – Privalome tai padaryti.
-    nustatyti ryžtingus veiksmus, kuriais būtų ribojamas melagienų ir manipuliavimo platinimas ir su tuo kovojama. – Reikia aktyvesnių ES veiksmų.
-    sukurti Ukrainai ir prie rytinės ES sienos esančioms ES valstybėms narėms skirtą taikos, ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, kad šis regionas taptų stabiliausiu ir labiausiai klestinčiu pasaulyje.

3. Galimi pilietinės visuomenės vidaus ir jai skirti veiksmai:
-    boikotuoti visą importą iš Rusijos, įskaitant energiją, taip pat bendroves, kurios toliau bendradarbiauja su Rusija arba jos viduje, ir pirkti Ukrainos produktus. – Šioje srityje privalome nuveikti daugiau.
-    prisijungti prie neoficialaus profesinių sąjungų, kurios atsisako pakrauti ir (arba) iškrauti Rusijos laivus ir kt., tinklo, taip pat prie pilietinės visuomenės organizacijų, bendradarbiaujančių su Ukraina arba padedančių jos pabėgėliams. – parodykime, ką galime visose šiose srityse!
-    įtraukti Ukrainos temas ir Ukrainos organizacijų atstovus į visus Jūsų organizacijų ir tinklų susitikimus, kaip tai padarėme visuose EESRK skyriuose ir plenarinėje sesijoje. – Nenuleiskime rankų!

Išvados – agresorius – Rusija – negali gauti nė menkiausio pelno ar naudos. Jei Ukraina taps ES valstybe nare, tai bus labiausiai naudinga Europos Sąjungai.

Kaip aiškiai išdėstėme savo rezoliucijoje, EESRK „mano, kad ES ir tarptautinei bendruomenei nepaprastai svarbu, kad sienos nebūtų keičiamos karinėmis priemonėmis ir kad agresorius negautų jokios naudos. Turi būti laikomasi teisinės valstybės principų, o ne stipriausiųjų teisių, ir Ukrainai turi būti išmokėtos visos reparacijos.“ Bet koks kitas scenarijus padarys didžiulę žalą ES ir pasaulio taikai ir kainuotų neįsivaizduojamai daug, tiek žmogiškuoju, tiek finansiniu požiūriu.

Manau, kad Ukraina turi tapti ir taps visaverte ES valstybe nare jau visai netrukus. O ES, prie jos prisijungus Ukrainai, taps stipresne ir, be abejonės, geresne. Taip pat nekyla abejonių dėl pakankamos motyvacijos kitoms Ukrainoje reikalingoms reformoms ir dėl didelio teigiamo poveikio vertybėms ir susijusiai politikai ES.

Beje, Latvijoje pilietinės visuomenės organizacijos rengia iniciatyvą gegužės 9 d. – Europos dieną – sodinti solidarumą su Ukraina (#UkraineSolidarity) ir Ukrainos prisijungimą prie ES (#UkraineInTheEU) simbolizuojančias saulėgrąžas. Šioje iniciatyvoje dalyvaus pagrindinės ES institucijos ir kitos organizacijos, tad prisijunkite ir Jūs!