Από τον Andris Gobiņš, μέλος της ΕΟΚΕ, Λετονία

Ο καθένας από μας μπορεί να συμβάλει στην ταχύτερη και βιώσιμη αποκατάσταση της ελευθερίας. Σας παρουσιάζω ορισμένες ιδέες και προτάσεις, με βάση τις εμπειρίες μου ως παιδί οικογένειας προσφύγων, που μεγάλωσε στην εξορία, και ως εργαζόμενος τώρα στη Λετονία.

1. Πρέπει να γνωρίσουμε τους στόχους μας και να δράσουμε ανάλογα.

Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι όσο γρηγορότερα η Ουκρανία απελευθερωθεί πλήρως από τη ρωσική κατοχή και την τρομοκρατία της Ρωσίας, τόσο λιγότερες δολοφονίες, βιασμοί, βασανιστήρια, πόνος και καταστροφές θα υπάρξουν και τόσο μικρότερες θα είναι οι επιπτώσεις για την υπόλοιπη Ευρώπη.
Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια (ναι, «ό,τι περνάει από το χέρι μας») για να βοηθήσουμε την Ουκρανία να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας και να σώσουμε το μέλλον της ΕΕ και της Ευρώπης. Και ναι, εμείς η κοινωνία των πολιτών, μπορούμε να συμβάλουμε σε αυτό, ασκώντας πιέσεις στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και συζητώντας μαζί τους, καθώς και αναλαμβάνοντας πιο συντονισμένη δράση και προωθώντας την πιο στενή συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

2. Τα πιθανά αιτήματα της κοινωνίας των πολιτών προς τις κυβερνήσεις περιλαμβάνουν:
-    Ανάληψη πολιτικής δράσης (μεταξύ άλλων από πολιτικούς που είναι μέλη ή στηρίζουν την οργάνωσή σας). Πρέπει να παραδοθούν όλα τα αναγκαία όπλα και να επιβληθούν πλήρεις και αυστηρές κυρώσεις. Δεν υπάρχει περιθώριο για κατευνασμό. - Τι πρέπει να κάνουμε:
-    Να αναλάβουμε ισχυρή δράση για τον περιορισμό της διάδοσης και την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων και της χειραγώγησης. - Η ΕΕ πρέπει να δράσει με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.
-    Να αναπτύξουμε έναν μηχανισμό για την ειρήνη, την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα για την Ουκρανία και τα κράτη μέλη στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ, ώστε να καταστεί η πιο σταθερή και ευημερούσα περιοχή παγκοσμίως.

3. Η πιθανή δράση που μπορεί να αναλάβει η κοινωνία των πολιτών περιλαμβάνει:
-    Μποϊκοτάζ όλων των εισαγωγών από τη Ρωσία, μεταξύ άλλων της ενέργειας, καθώς και εταιρειών που συνεχίζουν να συνεργάζονται με τη Ρωσία ή δραστηριοποιούνται σε αυτήν, καθώς και αγορά ουκρανικών προϊόντων. - Πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα.
-    Θα μπορούσαμε να προσχωρήσουμε στο ανεπίσημο δίκτυο των συνδικαλιστικών οργανώσεων που αρνούνται να φορτώνουν/εκφορτώνουν ρωσικά πλοία κ.λπ., θα μπορούσαμε να στηρίξουμε ΜΚΟ που συνεργάζονται με την Ουκρανία ή παρέχουν στήριξη στους πρόσφυγες που έρχονται από αυτήν. - Ας αναλάβουμε μεγαλύτερη δράση σε όλους αυτούς τους τομείς!
-    Συμπεριλάβετε θέματα που αφορούν την Ουκρανία και προσκαλέστε τους εκπροσώπους ουκρανικών οργανώσεων να συμμετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις των οργανώσεων και των δικτύων σας, όπως κάναμε κι εμείς στις συνεδριάσεις των τμημάτων της ΕΟΚΕ και στην Ολομέλεια. - Ας συνεχίσουμε αυτό το θετικό έργο.

Συμπεράσματα: - Ο επιτιθέμενος, η Ρωσία, δεν πρέπει να έχει τα παραμικρά κέρδη/πλεονεκτήματα. Η ΕΕ θα επωφεληθεί τα μέγιστα, εάν η Ουκρανία προσχωρήσει σε αυτήν.

Όπως δηλώνουμε ρητά στο ψήφισμά μας, η ΕΟΚΕ «κρίνει υψίστης σημασίας για την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα να μην αλλάξουν τα σύνορα με στρατιωτικά μέσα και να μην αποκομίσει οφέλη ο επιτιθέμενος. Πρέπει να γίνεται σεβαστό το κράτος δικαίου και όχι τα δικαιώματα του ισχυρότερου και να αποζημιωθεί πλήρως η Ουκρανία.» Οτιδήποτε άλλο θα έβλαπτε σοβαρά την ΕΕ και την παγκόσμια ειρήνη και θα συνεπαγόταν δυσβάσταχτο κόστος, τόσο από ανθρώπινη όσο και από οικονομική άποψη.

Πιστεύω ότι η Ουκρανία πρέπει και θα καταστεί πολύ σύντομα πλήρες κράτος μέλος της ΕΕ. Η ΕΕ θα καταστεί ισχυρότερη και, ναι, θα είναι επίσης καλύτερη με την Ουκρανία ως μέλος της. Δεν χωρεί αμφιβολία ότι υπάρχει η επαρκής βούληση για τις απαιτούμενες υπολειπόμενες μεταρρυθμίσεις στην Ουκρανία. Ο ισχυρός θετικός αντίκτυπος στις αξίες και τις σχετικές πολιτικές είναι αδιαμφισβήτητος.

Παρεμπιπτόντως, στις 9 Μαΐου, την Ημέρα της Ευρώπης, οι λετονικές ΜΚΟ θα ηγηθούν μιας δράσης για τη φύτευση ηλιοτροπίων προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς την Ουκρανία: #UkraineSolidarity και #UkraineInTheEU. Τα βασικά θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλοι φορείς θα συμμετέχουν. Συμμετέχετε κι εσείς!