EHSV sa zaväzuje významne prispieť k novým iniciatívam Komisie

Vyhlásenie o akčnom pláne Európskeho piliera sociálnych práv, transparentnosti odmeňovania a stratégii v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030

Tešíme sa na prácu na troch hlavných iniciatívach Európskej komisie: oznámení o akčnom pláne Európskeho piliera sociálnych práv, návrhu smernice na posilnenie uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty prostredníctvom transparentnosti odmeňovania a mechanizmov presadzovania a stratégii v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030.

Európa je miestom s najrovnoprávnejšími spoločnosťami na svete, najvyššími normami v oblasti pracovných podmienok a rozsiahlou sociálnou ochranou. Silná sociálna Európa je základom prosperity a blahobytu našich občanov, ako aj konkurencieschopného, odolného, ekologického a digitálneho hospodárstva založeného na kvalifikovanej inovatívnej pracovnej sile.
Európsky hospodársky a sociálny výbor je plne odhodlaný podporovať inštitúcie EÚ a členské štáty v čase, keď všetci – rozhodujúci činitelia a všetky príslušné zainteresované strany – potrebujú vynaložiť spoločné úsilie na to, aby sa Európa mohla zotaviť z pandémie a stať sa silnejšou a odolnejšou v budúcnosti a zároveň čo najlepšie využiť zelenú a digitálnu transformáciu a pritom na nikoho nezabudnúť.
Európsky hospodársky a sociálny výbor sa bude snažiť významne prispieť k novým iniciatívam Komisie a zároveň sprostredkovať spoločný postoj svojich členov, ktorí pochádzajú z organizácií zamestnávateľov, pracovníkov a iných organizácií občianskej spoločnosti vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. EHSV pripraví uznesenie, ktoré má byť prijaté na jeho aprílovom plenárnom zasadnutí, čím prispeje k sociálnemu samitu v Porte, ktorý sa uskutoční v máji 2021. Výbor tiež vypracuje stanoviská k návrhu smernice o transparentnosti odmeňovania a stratégii v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím.

Predsedníčka Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) Christa Schweng a predseda sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo (SOC)
Laurenţiu Plosceanu.