EKES zobowiązuje się wnieść znaczący wkład w nowe inicjatywy Komisji

Oświadczenie w sprawie planu działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych, przejrzystości wynagrodzeń i strategii na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030

Z niecierpliwością oczekujemy prac nad trzema głównymi inicjatywami Komisji: nad komunikatem w sprawie planu działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych, nad wnioskiem dotyczącym dyrektywy w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania, a także nad strategią na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030.

Znakiem rozpoznawczym Europy są najrówniejsze społeczeństwa na świecie, najwyższe normy w zakresie warunków pracy oraz szeroko zakrojona ochrona socjalna. Silna Europa socjalna jest podstawą dobrobytu i dobrostanu obywatelek i obywateli, a także konkurencyjnej, odpornej, zielonej i cyfrowej gospodarki opartej na wykwalifikowanej i innowacyjnej sile roboczej.
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny jest w pełni oddany wspieraniu instytucji i państw członkowskich UE w czasie, gdy wszyscy – decydenci i wszystkie zainteresowane strony – muszą ze sobą współpracować w celu odbudowania Europy po pandemii i zyskania w przyszłości większej siły i odporności. Należy przy tym optymalnie wykorzystać zieloną i cyfrową transformację, nie pozostawiając nikogo w tyle.
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny będzie dążyć do wniesienia znacznego wkładu w nowe inicjatywy Komisji w sposób odzwierciedlający wspólne stanowisko członkiń i członków wywodzących się z organizacji pracodawców, pracowników i innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego ze wszystkich 27 państw członkowskich UE. EKES przygotuje rezolucję, która zostanie przyjęta na kwietniowej sesji plenarnej jako przyczynek do Szczytu Społecznego w Porto, który odbędzie się w maju 2021 r. Komitet opracuje również dwa projekty opinii w sprawie: wniosku dotyczącego dyrektywy na temat przejrzystości wynagrodzeń oraz strategii na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami.

Christa Schweng, przewodnicząca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u), oraz
Laurenţiu Plosceanu, przewodniczący Sekcji Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa (SOC)