Declarație referitoare la planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale, transparența salarială și Strategia privind drepturile persoanelor cu handicap pentru perioada 2021-2030

Așteptăm cu nerăbdare să abordăm cele trei inițiative majore ale Comisiei Europene: o comunicare referitoare la planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale, o propunere de directivă pentru consolidarea aplicării principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau al muncii de valoare egală între bărbați și femei prin asigurarea transparenței salariale și prin mecanisme de asigurare a respectării legii, precum și Strategia privind drepturile persoanelor cu handicap pentru perioada 2021-2030.

Europa militează pentru a construirea celei mai echitabile societăți din lume, a celor mai înalte standarde în ceea ce privește condițiile de muncă și a unei largi protecții sociale. O Europă socială puternică este fundamentul prosperității și bunăstării cetățenilor noștri, precum și al unei economii competitive, reziliente, ecologice și digitale, bazate pe o forță de muncă inovatoare calificată.
Comitetul Economic și Social European este pe deplin hotărât să sprijine instituțiile UE și statele membre într-un moment în care toată lumea – factorii de decizie și toate părțile interesate relevante – trebuie să își unească eforturile pentru ca Europa să se poată redresa după pandemie și să devină mai puternică și mai rezilientă în viitor, valorificând la maximum beneficiile tranziției ecologice și digitale și nelăsând pe nimeni în urmă.
Comitetul Economic și Social European va depune eforturi pentru a aduce o contribuție substanțială la noile inițiative ale Comisiei, reflectând poziția comună a membrilor săi, care provin din organizații ale angajatorilor și ale lucrătorilor și din alte organizații ale societății civile din toate cele 27 de state membre ale UE. CESE va pregăti o rezoluție ce urmează să fie adoptată în sesiunea plenară din aprilie, care va contribui la Summitul social de la Porto, din mai 2021. Comitetul va elabora, de asemenea, avize cu privire la propunerea de directivă privind transparența salarială și Strategia privind drepturile persoanelor cu handicap.

Christa Schweng, președinta Comitetului Economic și Social European, și
Laurențiu Plosceanu, președintele Secțiunii pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și cetățenie