EHSV požaduje jednoduchšie a spravodlivé zdaňovanie v EÚ aj mimo nej

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vo všeobecnosti podporuje legislatívne návrhy Komisie týkajúce sa efektívnejšieho a spravodlivejšieho zdaňovania a oceňuje ich koordináciu na globálnej úrovni.

Vo svojom stanovisku, ktoré prijal na plenárnom zasadnutí 24. februára, vyslovil plnú podporu balíku opatrení Európskej komisie pre spravodlivé a jednoduché zdaňovanie. Spravodajca tohto stanoviska Krister Andersson tvrdí, že tieto návrhy by sa mali koordinovať s globálnymi diskusiami, ktoré sa uskutočnili v OECD ako súčasť inkluzívneho rámca týkajúceho sa narúšania základu dane a presunu ziskov. Na vysvetlenie uviedol, že to „má rozhodujúci význam, ak chceme dosiahnuť globálny konsenzus a vyhnúť sa jednostranným opatreniam“.

EHSV súhlasí s názorom, že po koronavírusovej kríze bude ešte dôležitejšie zabezpečiť spravodlivé a efektívne zdaňovanie. Vo svojom stanovisku predstavuje tento poradný orgán EÚ svoju víziu v súvislosti s takými kľúčovými témami, ako je dobrá daňová správa v EÚ, boj proti daňovým podvodom a únikom, požiadavky daňového vykazovania, posudzovanie finančných služieb z hľadiska DPH a pravidlá zdaňovania a zamestnávania pre digitálne platformy. Okrem iného navrhuje, aby sa uzavrel európsky pakt na účinný boj proti daňovým podvodom a únikom, obchádzaniu daňových povinností a praniu špinavých peňazí. (na)