Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) støtter bredt Kommissionens lovgivningsmæssige forslag om mere effektiv og fair beskatning og anbefaler en generel koordinering af disse.

I sin udtalelse, der blev vedtaget på plenarforsamlingen den 24. februar, giver EØSU sin fulde støtte til Kommissionens pakke om fair og enkel beskatning. Udtalelsens ordfører, Krister Andersson, sagde, at disse forslag skulle koordineres med den generelle debat i OECD inden for rammerne af den inklusive ramme vedrørende udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud. "Dette er helt afgørende for at opnå konsensus og undgå ensidige tiltag", forklarede han.

EØSU mener, at fair og effektiv beskatning er endnu vigtigere i kølvandet på covid-19-krisen. Det rådgivende organ giver i sin udtalelse sit syn på centrale emner såsom god skatteforvaltning i EU, bekæmpelse af skattesvig og -unddragelse, krav til skatteindberetning, momsbehandling af finansielle tjenesteydelser og regler om beskatning og beskæftigelse, når det drejer sig om digitale platforme. EØSU foreslår bl.a., at der iværksættes en EU-pagt, der effektivt skal bekæmpe skattesvig, skatteunddragelse, skatteundgåelse og hvidvask af penge. (na)