Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) iš esmės pritaria Komisijos pasiūlymams dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl veiksmingesnio ir sąžiningo apmokestinimo ir teigiamai vertina šių pasiūlymų koordinavimą pasauliniu lygmeniu.

Vasario 24 d. plenarinėje sesijoje priimtoje savo nuomonėje EESRK pareiškė visiškai pritariąs Europos Komisijos sąžiningo ir supaprastinto apmokestinimo dokumentų rinkiniui. Nuomonės pranešėjas Krister Andersson teigia, kad šie pasiūlymai turėtų būti derinami su pasaulinėmis diskusijomis, kurios vyksta EBPO pagal mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo įtraukią sistemą. „Tai svarbu norint pasiekti pasaulinį konsensusą, kartu išvengiant vienašališkų priemonių“, – paaiškino pranešėjas.

EESRK pritaria nuomonei, kad sąžiningo ir veiksmingo apmokestinimo užtikrinimas tapo dar svarbesnis kilus COVID-19 krizei. Savo nuomonėje Komitetas išdėsto savo viziją tokiais svarbiais klausimais kaip geras mokesčių srities valdymas ES, kova su mokestiniu sukčiavimu ir vengimu, ataskaitų teikimo reikalavimai, PVM taikymas finansų paslaugoms bei apmokestinimo ir įdarbinimo taisyklės skaitmeninių platformų srityje. EESRK be kita ko siūlo parengti Europos paktą dėl veiksmingos kovos su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir jų vengimu bei pinigų plovimu. (na)