Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) na splošno podpira zakonodajne predloge Komisije o učinkovitejši in pravičnejši obdavčitvi ter izraža pohvalo, ker so usklajeni na globalni ravni.

V mnenju, ki je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju 24. februarja, je EESO v celoti podprl davčni sveženj Evropske komisije za pravično in preprosto obdavčitev. Poročevalec Krister Andersson je navedel, da je treba te predloge uskladiti z globalnimi razpravami, ki potekajo na ravni OECD v vključujočem okviru za preprečevanje erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička. Pojasnil je, da je to bistveno za dosego globalnega soglasja in preprečitev enostranskih ukrepov.

EESO se strinja, da je uvedba pravičnejše in učinkovitejše obdavčitve po krizi zaradi COVID-19 še pomembnejša. Posvetovalni organ je v svojem mnenju predstavil svoj pogled na ključne teme, kot so dobro davčno upravljanje v EU, boj proti davčnim goljufijam in utajam, zahteve glede davčnega poročanja, obravnava finančnih storitev za namene DDV ter davčna pravila in pravila zaposlovanja za digitalne platforme. EESO med drugim predlaga vzpostavitev evropskega pakta za učinkovit boj proti davčnim goljufijam in utajam, izogibanju davkom in pranju denarja. (na)