Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab üldiselt komisjoni tõhusama ja õiglasema maksustamise seadusandlikke ettepanekuid ning kiidab nende koordineerimist ülemaailmsel tasandil.

Täiskogu 24.°veebruari istungjärgul vastu võetud arvamuses toetab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täielikult Euroopa Komisjoni õiglase ja lihtsa maksustamise paketti. Arvamuse raportöör Krister Andersson ütleb, et need ettepanekud tuleks kooskõlastada OECD raames maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise kaasavas raamistikus toimuvate ülemaailmsete aruteludega. „See on ülemaailmse konsensuse saavutamiseks ning ühepoolse meetmete vältimiseks võtmetähtsusega", selgitas ta.

Komitee jagab seisukohta, et COVID-19 kriisi järel on õiglase ja tõhusa maksustamise saavutamine veelgi olulisem. Arvamuses esitab nõuandev organ oma nägemuse peamistest teemadest, nagu hea maksuhaldus ELis, maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastane võitlus, maksuaruandlusnõuded, finantsteenuste käibemaksuga maksustamine ning maksu- ja tööhõiveeeskirjad digiplatvormide jaoks. Teiste ettepanekute seas esitab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee idee luua Euroopa pakt, et võidelda tõhusalt maksupettuste, maksudest kõrvalehoidumise, maksustamise vältimise ja rahapesu vastu. (na)