Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) lielā mērā atbalsta Komisijas leģislatīvos priekšlikumus par taisnīgāku un vienkāršāku nodokļu sistēmu un uzslavē to koordināciju globālā līmenī.

24. februāra plenārsesijā pieņemtajā atzinumā EESK pauž pilnīgu atbalstu Eiropas Komisijas tiesību aktu kopumam par taisnīgas un vienkāršas nodokļu sistēmas izveidi. Šā atzinuma ziņotāja Krister Andersson skatījumā šie priekšlikumi būtu jākoordinē ar ESAO notiekošajām globālajām diskusijām, ņemot vērā iekļaujošo satvaru par nodokļu bāzes samazināšanu un peļņas novirzīšanu. “Tikai tā ir iespējams panākt vienošanos globālā līmenī un izvairīties no vienpusējiem pasākumiem,” viņš skaidro.

EESK piekrīt uzskatam, ka laikā pēc Covid-19 krīzes taisnīgāka un efektīvāka nodokļu uzlikšana ir vēl svarīgāka. Atzinumā konsultatīvā iestāde pauž savu viedokli par tādiem svarīgiem jautājumiem kā laba nodokļu pārvaldība Eiropas Savienībā, cīņa pret krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, nodokļu pārskatu prasības, finanšu pakalpojumu PVN režīms un nodokļu un nodarbinātības noteikumi digitālajām platformām. Viens no EESK priekšlikumiem ir Eiropas pakts efektīvai cīņai pret krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, nodokļu apiešanu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. (na)