ETSK perää yksinkertaisempaa, oikeudenmukaista verotusta EU:ssa ja sen ulkopuolella

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) kannattaa laajalti komission lainsäädäntöehdotuksia tehokkaammasta ja oikeudenmukaisemmasta verotuksesta ja antaa kiitosta niiden sisältämästä, maailmanlaajuista koordinointia koskevasta tavoitteesta.

Täysistunnossa 24. helmikuuta antamassaan lausunnossa ETSK lupaa varauksettoman tukensa Oikeudenmukaista ja yksinkertaista verotusta koskevalle Euroopan komission säädöspaketille. Lausunnon esittelijä Krister Andersson toteaa, että kyseiset ehdotukset olisi sovitettava yhteen veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoja koskevan osallistavan kehyksen puitteissa OECD:ssä käytävien maailmanlaajuisten keskustelujen kanssa. ”Tämä on keskeisen tärkeää, jotta saavutetaan globaali yhteisymmärrys ja vältetään yksipuolinen toiminta”, hän sanoi.

ETSK on samaa mieltä siitä, että oikeudenmukaisen ja tehokkaan verotuksen tavoitteen saavuttaminen on entistäkin tärkeämpää covid-19-kriisin jälkimainingeissa. Lausunnossaan komitea esittää näkemyksensä sellaisista keskeisistä aiheista kuin verotusalan hyvä hallintotapa EU:ssa, veropetosten ja veronkierron torjunta, verotukseen liittyvät raportointivaatimukset, rahoituspalvelujen alv-kohtelu ja digitaalisiin alustoihin sovellettavat verotusta ja työntekoa koskevat säännöt. ETSK ehdottaa muun muassa eurooppalaisen sopimuksen luomista veropetosten, veronkierron ja verojen välttelyn sekä rahanpesun torjumiseksi tehokkaasti. (na)