Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) obecně podporuje legislativní návrhy Komise týkající se efektivnějšího a spravedlivějšího zdanění a oceňuje jejich koordinaci na celosvětové úrovni.

Ve svém stanovisku přijatém na plenárním zasedání dne 24. února EHSV plně podpořil balíček Evropské komise pro spravedlivé a jednoduché zdanění. Zpravodaj stanoviska Krister Andersson uvádí, že tyto návrhy by měly být koordinovány s globálními diskusemi vedenými v OECD v rámci inkluzivního rámce pro řešení problému eroze základu daně a přesouvání zisku. „To je klíčové, pokud chceme dosáhnout celosvětového konsensu a vyhnout se jednostranným opatřením,“ dodal.

EHSV sdílí názor, že dosažení spravedlivého a účinného zdanění bude ještě důležitější v době po krizi COVID-19. Ve svém stanovisku poskytuje tento poradní orgán svou vizi klíčových témat, jako jsou řádná daňová správa v EU, boj proti daňovým podvodům a únikům, požadavky na oznamování daní, uplatňování DPH u finančních služeb a předpisy v oblasti daní a zaměstnanosti pro digitální platformy. Kromě jiného EHSV navrhuje evropský pakt pro účinný boj proti daňovým podvodům a daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem a praní peněz. (na)