EKES apeluje o prostsze i sprawiedliwe opodatkowanie w UE i poza nią

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) zasadniczo popiera wnioski ustawodawcze Komisji dotyczące skuteczniejszego i sprawiedliwszego opodatkowania i zachwala ich koordynację na szczeblu globalnym.

W opinii przyjętej przez Zgromadzenie Plenarne 24 lutego EKES wyraża pełne poparcie dla pakietu Komisji Europejskiej na rzecz sprawiedliwego i prostego opodatkowania. Sprawozdawca opinii Krister Andersson twierdzi, że propozycje te powinny być skoordynowane z globalnymi dyskusjami prowadzonymi na na forum otwartych ram OECD w zakresie erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków. „Ma to kluczowe znaczenie dla osiągnięcia światowego konsensusu i uniknięcia jednostronnych działań” – wyjaśnił.

EKES podziela zdanie, że zapewnienie sprawiedliwego i skutecznego opodatkowania jest jeszcze istotniejsze w następstwie kryzysu związanego z COVID-19. W swej opinii organ doradczy przedstawia stanowisko w kluczowych sprawach, takich jak dobre zarządzanie w kwestiach podatkowych w UE, walka z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania, wymogi w zakresie sprawozdawczości podatkowej, objęcie podatkiem VAT usług finansowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa pracy w odniesieniu do platform cyfrowych. EKES proponuje między innymi europejski pakt na rzecz skutecznego zwalczania oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania, unikania opodatkowania i prania pieniędzy. (na)